Dự lễ Kỷ niệm có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Sau 20 năm hoạt động, đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã có 9 Hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố; 4 hội viên tập thể và 3 câu lạc bộ với hơn 1.100 hội viên. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là thành viên chính thức của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Đến nay, Hiệp hội đã xây dựng, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp thành viên; tích cực tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào xây dựng cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, Hiệp hội đã tổ chức 120 khóa học chuyên sâu với hơn 6.000 lượt học viên của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động theo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 31 với tổng số 150 khóa, hơn 7.700 lượt người tham gia…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang trao Bức trướng LIÊN KẾT- SÁNG TẠO – HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN tặng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: BVP)

Phối hợp với các ngành ở Trung ương, địa phương, giới thiệu và giúp đỡ hơn 200 doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm hàng hóa, trong đó, có 30 doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài, 35 doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm ở các tỉnh bạn.

Riêng 5 năm gần đây, đã có 300 doanh nghiệp tham dự, trong đó có 20 đoàn trong nước, 5 đoàn đi nước ngoài… Đồng thời, Hiệp hội cũng làm tốt công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí hàng trăm 100 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về doanh nghiệp, thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền các cấp.

Thực hiện tốt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển; chuyển đổi số doanh nghiệp; chương trình xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp tạo nền tảng phát triển doanh nghiệp bền vững, hội nhập quốc tế cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng hội viên; chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá với UBND tỉnh nhằm hỗ trợ giúp doanh nghiệp phát triển.

Tích cực vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào thi đua; tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế tư nhân…

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã trao phần thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hiệp hội.

PV

Theo KDPT