Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả 15/05/2022

(KDTT) – Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán là  kiên định đường lối đổi mới, mở cửa, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả với bên ngoài. Đường lối đổi... 

Hội nghị Trung ương 5 quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế và xây dựng Đảng 11/05/2022

(KDTT) – Hội nghị đã tập trung công sức, trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực tiễn, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các... 

Mở bung du lịch: Đồng loạt đề xuất bỏ xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh 10/05/2022

(KDTT) – Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV – thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính); Cục Hàng không Việt Nam, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) mới đây đã có một... 

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội
Tầm nhìn 2045: Thành phố kết nối toàn cầu, GRDP đầu người đạt trên 36.000 USD 06/05/2022

(KDTT) – Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển... 

Rủi ro và cơ chế chia sẻ rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm 06/05/2022

(KDTT) – Luật Kinh doanh Bảo hiểm đang được trình Quốc hội xem xét, chỉnh sửa và bổ sung. Các quy định về phòng chống trục lợi bảo hiểm, rửa tiền, tài trợ khủng bố chưa được đề cập trong... 

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 5 05/05/2022

(KDTT) – Kinh doanh và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 4/5, Hội nghị... 

Nguồn nhân lực chất lượng cao: Từ thực tiễn đến giải pháp để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững 04/05/2022

(KDTT) – Muốn phát triển kinh tế – xã hội, ngoài yếu tố công nghệ, vốn… phải dựa vào yếu tố nguồn nhân lực. Song,  phát triển đất nước ở bất kỳ thời kỳ nào cũng không thể dựa vào... 

Thủ tướng thành lập 6 tổ công tác đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công 04/05/2022

(KDTT) – 6 tổ công tác do các Phó Thủ tướng và hai Bộ trưởng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng sẽ có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên... 

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII 04/05/2022

(KDTT) – Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề lớn, khó và hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng... 

Chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022)
Tầm vóc thời đại và khát vọng hùng cường 30/04/2022

(KDTT) – Năm nay, đất nước kỷ niệm 47 năm đại thắng mùa xuân (1975-2022) với một vị thế mới, cùng với quyết tâm mạnh mẽ đưa Việt Nam định vị và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đúng như...