web analytics

Chính sách

Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 16/02/2023

(KDTT) – Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 45 cuộc điều tra, khảo sát trong đó có 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia, gồm: Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn,... 

Cải cách hành chính theo tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” 04/02/2023

(KDTT) – Thủ tướng nhấn mạnh, cải cách hành chính (CCHC) phải được tiến hành đồng bộ, thông suốt, quyết tâm hành động từ Trung ương xuống địa phương theo tinh thần “tiền hô hậu ủng,... 

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia 10/01/2023

(KDTT) – Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, chiều 9/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với 449/489 đại biểu... 

Ban hành 15 Nghị định mới về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 07/01/2023

(KDTT) – Chính phủ ban hành 15 Nghị định quy định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Hiệp định Thương mại, Hiệp định Đối tác kinh tế. 15... 

Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 1/2023 28/12/2022

(KDTT) – Từ ngày 1/1/2023, một số chính sách liên quan đến kinh tế như tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phát triển sản phẩm; Hải Phòng giảm 50% phí hạ tầng cảng biển; Quy định... 

Chính phủ yêu cầu thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động 12/12/2022

(KDTT) – Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người... 

Thực thi, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 15/11/2022

(KDTT) – Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp (Nghị... 

Xây dựng Đề án Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động 25/10/2022

(KDTT) – Dự thảo Đề án Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động (NSLĐ) nhấn mạnh chương trình phải trở thành một động lực chủ chốt cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế –... 

Nghị quyết của Bộ Chính trị: Tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá cho Vùng Đông Nam Bộ 24/10/2022

(KDTT) – Những tinh thần mới, nội dung mới của Nghị quyết Bộ Chính trị về phát triển Vùng Đông Nam Bộ lần này được thể hiện rõ về quan điểm, nhận thức và tư tưởng chỉ đạo, Bộ Chính... 

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 18/10/2022

(KDTT) – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại...