Phát biểu khai mạc hội nghị, TSKH. Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết: Trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã quan tâm triển khai công tác chỉ đạo, định hướng nhằm hỗ trợ về mặt tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Hàng năm, Liên hiệp Hội Việt Nam mở các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của các hội thành viên và tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc; tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn hướng dẫn hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến viện trợ, kỹ thuật viết tin bài báo chí truyền thông; thực hiện chế độ bảo hiểm, thuế; gửi văn bản đến các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ hoạt động của các đơn vị; bố trí cán bộ của một số đơn vị tham gia các đoàn công tác nước ngoài của Liên hiệp Hội Việt Nam; khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền cao hơn khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoặc nhân các dịp kỷ niệm ngày thành lập các đơn vị.

VUSTA tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hỗ trợ các tổ chức KH&CN trực thuộc
TSKH. Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: VUSTA)

Liên hiệp Hội Việt Nam đã ký kết văn bản hợp tác với một số bộ, ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban KHCN&MT, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tổng cục Lâm nghiệp…) tạo điều kiện thuận lợi để nhiều tổ chức khoa học và công nghệ kết nối, hợp tác với các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội triển khai các hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, hoạt động vận động chính sách. Thông qua sự hỗ trợ, cầu nối của Liên hiệp Hội Việt Nam với các cơ quan, nhiều tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp và trở thành những đối tác thường xuyên của các cơ quan.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc đã chủ động tìm kiếm các nguồn kinh phí viện trợ trong và ngoài nước từ doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đại sứ quán và định chế quốc tế để xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân. Bên cạnh đó, một số tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ cho hoạt động nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết thêm.

VUSTA tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hỗ trợ các tổ chức KH&CN trực thuộc
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, TS. Lê Công Lương – Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Ban KHCN&MT, Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, hoạt động hiệu quả của các tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua đã thu hút được sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân, chuyên gia có kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc đẩy nhanh quá trình tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập sẽ phần nào thu hút trí thức khoa học và công nghệ, đặc biệt là các trí thức khoa học và công nghệ trẻ.

Tuy nhiên theo TS. Lê Công Lương, năm 2023 là một năm khó khăn chung với các tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, trong đó đặc biệt là các tổ chức có các hoạt động liên quan đến phê duyệt các khoản viện trợ có nội dung liên quan đến nước ngoài. Một số tổ chức khoa học và công nghệ còn chưa có hiểu biết đầy đủ các quy định pháp luật, các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam. Bên cạnh đó, tiềm lực của tổ chức, nhất là tiềm lực khoa học và công nghệ còn khá mỏng, rất ít tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam tự đầu tư được các phòng thí nghiệm.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe trình bày về hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2023; Hướng dẫn một số quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Liên hiệp Hội Việt Nam; Hướng dẫn một số quy định thể thức trình bày văn bản hành chính.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ và thảo luận, trao đổi về quy định tiếp nhận viện trợ, xin phép tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế, các chính sách về thuế… Năm 2024, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp hội xác định tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng trong bối cảnh mới, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Duy trì và tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, nhất là các tổ chức quốc tế có uy tín để triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, huy động thêm các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

VUSTA tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hỗ trợ các tổ chức KH&CN trực thuộc
TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và PGS.TS Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Bằng khen cho các tổ chức có thành tích xuất sắc năm 2022-2023.

Nhân dịp này, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc năm 2022-2023./.