Tiêu điểm - Sự kiện

Thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ

(KDTT) – Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa có văn bản gửi Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc... 

Khoa học & Công nghệ

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

(KDTT) – Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức toạ đàm “Phân tích hiện trạng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam” nhằm tìm giải pháp, hướng... 
15/04/2021