Kinh tế

Đường đua F1 khó kích giá đất

(KDTT) – Một năm qua, “cò” đất, đầu nậu đã tìm cách đẩy giá đất kể từ khi có sự hiện diện của đường đua F1. Thực tế, bất động sản quanh đường đua F1 không... 
28/03/2020