Tiêu điểm - Sự kiện

Hết lòng, hết sức vì đất nước, vì nhân dân

(KDTT) – Tuần qua đánh dấu 100 ngày hoạt động của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV sau khi được kiện toàn. Với nhiều thành viên mới, Chính phủ đã hành động theo quan điểm chỉ đạo xuyên... 

Khoa học & Công nghệ

Chính thức phát động giải thưởng CNTT-TT khu vực ASEAN năm 2021

(KDTT) – Sau 1 năm gián đoạn do dịch Covid-19, giải thưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông ASEAN (ASEAN ICT Awards – AICTA) 2021 vừa được chính thức phát động. Do ảnh hưởng của đại... 
22/07/2021