Thông tư 06/2023/TT-NHNN có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Ảnh minh họa.

Nội dung công văn nêu rõ, qua phản ánh của các chủ thể chịu tác động và các cơ quan báo chí, các chuyên gia; để tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo:

Với tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, người dân, bảo đảm chính sách khi ban hành phải đúng, trúng, không cản trở sự phát triển và phù hợp, kịp thời xử lý vướng mắc; giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẩn trương chủ trì họp ngay với Thống đốc NHNN, lãnh đạo NHNN, Bộ tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ để nghe báo cáo và nghiên cứu chỉ đạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6 và những điểm bất hợp lý của Thông tư số 03/2023/TT-NHNN ngày 17/4/2023, báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8.

Thông tư 06/2023/TT-NHNN có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ diễn ra trong bối cảnh trước đó ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA), có thông tin đến Ban chấp hành HoREA, Hội viên và cộng đồng doanh nghiệp “tin mừng” về việc Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã gửi thông tin cho lãnh đạo hiệp hội này với nội dung chủ đầu tư vẫn được vay kể cả dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh và cả dự án đủ điều kiện kinh doanh.

Theo ông Lê Hoàng Châu, trước đó, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đã gửi thông tin cho HoREA về việc NHNN đã giao cho Vụ trưởng Vụ Tín dụng cho kiểm tra lại Thông tư 06 để trích dẫn cho đúng quy định về điều kiện kinh doanh của Luật Kinh doanh bất động (nếu cần thiết).

Tại văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, NHNN vào cuối tháng 7/2023, HoREA cho rằng, khoản 9, Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN) quy định tổ chức tín dụng không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

Theo HoREA, quy định này chưa đồng bộ, thống nhất với Điều 55 và khoản 1 Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, do khái niệm “dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh” của khoản 9, Điều 8, Thông tư 39/2016/TT-NHNN khác với khái niệm “điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh” của Điều 55 và khoản 1, Điều 56, Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Do vậy, khoản 9, Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN đã “bít đường” vay tín dụng đối với các dự án bất động sản, nhà ở thương mại, khu đô thị ngay tại thời điểm mà chủ đầu tư có nhu cầu bổ sung vốn tín dụng cao nhất để triển khai thực hiện xây dựng các công trình của dự án.

Theo KDPT