web analytics

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói về 4 trụ cột trong cải cách kinh tế 11/06/2019

(KDTT) – Trong khuôn khổ Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chia sẻ về 4 trụ cột chính phải đạt được trong quá trình cải cách nền kinh tế giai đoạn tới, bao gồm: Nguồn nhân lực; vốn; hạ tầng công nghệ; các bệ đỡ là trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang làm một số việc cụ thể để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là Việt Nam cần cải cách nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh nền kinh tế, từ đó thu hẹp khoảng cách với các nước để vượt qua bẫy thu nhập trung bình…

“Tôi cho rằng, muốn thực hiện cải cách, có 4 trụ cột chính phải đạt được đó là: Nguồn nhân lực; vốn; hạ tầng công nghệ; các bệ đỡ là trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên nghiệp”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Ở tầm chiến lược, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), hiện đang đến giai đoạn cuối cùng, tổng hợp các ý kiến bộ ngành.

Liên quan đến “các bệ đỡ là trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên nghiệp”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu một thực trạng: “Hiện tại, ở Việt Nam các cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp, các khu làm việc chung hiện tại quy mô đang còn manh mún, chưa đồng bộ, thể chế chưa thuận lợi”.

Ông Nguyễn Chí Dũng tiết lộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thúc đẩy ra đời Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, dự kiến có thể khánh thành vào cuối năm 2020.

“Về thể chế, chúng tôi dự kiến sẽ báo cáo Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù vượt trội đối với trung tâm đổi mới sáng tạo”, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: “Chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng việc tạo điều kiện, tạo một hệ sinh thái, môi trường tốt để cộng đồng doanh nghiệp công nghệ phát triển”.

“Tôi cho rằng, trước mắt cần quy tụ ngay các chuyên gia công nghệ, các nhà khoa học các nước công nghiệp phát triển, đang làm việc ở các tập đoàn, cơ sở nghiên cứu trên thế giới, đó là mạng lưới đổi mới sáng tạo”, ông Nguyễn Chí Dũng đề xuất.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho công cuộc cải cách kinh tế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết trong dài hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp tổ chức đào tạo nhiều hơn trong từng lĩnh vực chuyên ngành 4.0, đào tạo bài bản lên tới cấp sau đại học.

Cuối cùng, về vốn, ông Dũng cho rằng sự góp mặt các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2019 sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp (đặc biệt về công nghệ) hiện thực hoá các ý tưởng có tính khả thi cao.