web analytics

Tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 316,52 tỷ USD 26/07/2023

(KDTT) – Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6-2023 (từ ngày 16-6 đến 30-6-2023) đạt 28,36 tỷ USD, tăng 4% (tương ứng tăng 1,09 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6-2023.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 6 năm 2023 so với kỳ 1 tháng 6 năm 2023

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6-2023 (từ ngày 16-6 đến 30-6-2023) đạt 28,36 tỷ USD, tăng 4% (tương ứng tăng 1,09 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6-2023.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 6-2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng của năm 2023 đạt 316,52 tỷ USD, giảm 15,2% (tương ứng giảm 56,67 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 218,98 tỷ USD, giảm 14,9% (tương ứng giảm 38,19 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 97,54 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 18,48 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả trên thì trong kỳ 2 tháng 6 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,03 tỷ USD. Như vậy, tính trong 6 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 12,84 tỷ USD.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 6 năm 2023 so với kỳ 1 tháng 6 năm 2023

Về xuất khẩu: Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6 năm 2023 đạt 15,69 tỷ USD, tăng 14,5% (tương ứng tăng 1,99 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 6-2023. Như vậy, tính trong 6 tháng của năm 2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 164,68 tỷ USD, giảm 12%, tương ứng giảm 22,49 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 6-2023 đạt 11,46 tỷ USD, tăng 15,3% tương ứng tăng 1,52 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 6 tháng của năm 2023 ở nhóm các doanh nghiệp này lên 120,37 tỷ USD, giảm 12% (tương ứng giảm 16,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6-2023 đạt 12,67 tỷ USD, giảm 6,7% (tương ứng giảm 903 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6-2023. Như vậy, tính trong 6 tháng của năm 2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 151,84 tỷ USD, giảm 18,4% (tương ứng giảm 34,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này là 8,03 tỷ USD, giảm 9,3% (tương ứng giảm 826 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 6-2023. Tính trong 6 tháng của năm 2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 98,62 tỷ USD, giảm 18,1% (tương ứng giảm 21,73 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo KDPT