web analytics

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Công tác đại biểu 20/12/2023

(KDTT) – Chiều 19.12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội – 22 Hùng Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Công tác đại biểu về tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo Ban Công tác đại biểu; cán bộ công chức Vụ Công tác đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc - ảnh: T. Chi
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, năm 2023, khối lượng công việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung, của Ban Công tác đại biểu nói riêng rất lớn, số lượng công việc so với kế hoạch không giảm, chưa kể nhiệm vụ đột xuất, phát sinh tăng. Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tập thể Lãnh đạo Ban Công tác đại biểu và tập thể cán bộ, công chức, đảng viên trong đơn vị đã cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm cao để hoàn thành cơ bản, xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt là việc tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23.6.2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban Công tác đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Ban Công tác đại biểu bám sát chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh công tác nhân sự, Ban Công tác đại biểu còn được giao nhiệm vụ tham mưu, phục vụ ban hành và thực hiện Kế hoạch phục vụ Lễ kỷ niệm hướng tới 80 năm Quốc hội Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, cần chi tiết, cụ thể kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, rõ đầu công việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ vai trò, trách nhiệm. Hàng tháng, Ban Công tác đại biểu cần duy trì việc hậu kiểm, rà soát các việc hoàn thành, chưa hoàn thành, việc điều chuyển tiến độ, các việc phát sinh theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội một cách khoa học, lớp lang, bài bản.

Quang cảnh cuộc làm việc - ảnh: T.Chi
Quang cảnh cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Ban Công tác đại biểu tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong cách làm để đạt hiệu quả cao hơn, bảo đảm cả chất lượng và tiến độ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu - ảnh: T. Chi
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu

Theo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Công tác đại biểu, năm 2023, với khối lượng công việc lớn, quan trọng, trọng tâm là tham mưu, thực hiện công tác nhân sự tại 5 kỳ họp (trong đó có 2 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp bất thường), Ban Công tác đại biểu đã hoàn thành 348 nhiệm vụ cụ thể, nổi bật là: nghiên cứu xây dựng các đề án, các chuyên đề, các nghị quyết được Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao; công tác nhân sự, công tác quy hoạch, công tác hoạt động đại biểu, công tác Hội đồng nhân dân, công tác thực hiện chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội Khóa XV và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Với tinh thần chủ động, tập trung, nỗ lực thực hiện, lãnh đạo Ban đã chỉ đạo quyết liệt, điều hành công việc khoa học, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra, đôn đốc và đã hoàn thành nội dung công việc bảo đảm chất lượng.

Về công tác nghiên cứu xây dựng đề án, nghị quyết, Ban đã tích cực, chủ động triển khai, bảo đảm chất lượng, tiến độ, cơ bản đạt được thống nhất, đồng thuận của các cơ quan, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận.

Về công tác nhân sự, chế độ chính sách, hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, công tác tham mưu được chuẩn bị chu đáo, bài bản, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo đảm nhanh, kịp thời, chất lượng, không để xảy ra sai sót; hồ sơ nhân sự được chuẩn bị đầy đủ; công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội… bảo đảm nhịp nhàng, kịp thời, chính xác.

Công tác hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách bảo đảm kịp thời.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh trình bày báo cáo - ảnh: T.Chi
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh trình bày báo cáo 

Về một số phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, báo cáo nêu, Ban Công tác đại biểu sẽ tiếp tục tham mưu Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện quy trình, thủ tục về công tác nhân sự còn thiếu ở các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu việc chuyển sinh hoạt đoàn, phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, phê chuẩn cho thôi làm Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách; tham mưu thực hiện quy trình, thủ tục về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội, tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm của đại biểu Quốc hội chuyên trách, các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

THANH CHI/ĐBND