web analytics

Thiệt hại hàng tỷ USD vì “nghẽn” giao thông: Tháo gỡ thủ tục, chia sẻ rủi ro 17/05/2019

(KDTT) – Nhiều dự án giao thông trọng điểm đình trệ, chậm tiến độ hàng chục năm, do năng lực quản lý yếu kém, thiếu vốn, rủi ro trong quá trình thi công…