web analytics

Sẽ có thêm ngày nghỉ lễ tri ân người có công 27/7? 01/04/2019

(KDTT) – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang lấy ý kiến về việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ tri ân người có công 27/7.

Rất có thể ngày 27/7 sẽ được bổ sung thành ngày nghỉ lễ hàng năm của người lao động. Ảnh: ST

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2019.

Cụ thể quyết định 260/QĐ-LĐTBXH mới đây về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2019 của Bộ LĐTBXH ban hành nêu rõ về việc tập trung tuyên truyền, lấy ý kiến về các nội dung như mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm tối đa, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, thời gian nghỉ Tết Âm lịch. Đặc biệt, nội dung có nêu bổ sung 1 ngày nghỉ lễ Tri ân người có công 27/7 dương lịch.

Khả năng ngày nghỉ lễ Ngày tri ân người có công (ngày 27 tháng 7 dương lịch) sẽ được hiện thực hóa nếu Quốc hội bổ sung vào các nội dung sửa đổi của Bộ Luật Lao động 2012.

Theo KDPT