web analytics

Sản xuất công nghiệp tăng 3,9% 31/07/2023

(KDTT) – Theo số liệu mới đây của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2023 ước tính tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023 của nước ta đã xuất hiện một số điểm sáng đáng ghi nhận. Sản xuất công nghiệp tháng 7 khởi sắc hơn tháng trước, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp trong nước. Tính chung 7 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt hơn 29 tỷ USD. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 194 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2022 do xuất khẩu sang một số thị trường chủ yếu giảm mạnh trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao, suy giảm nhu cầu tiêu dùng tại một số thị trường là đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt hơn 27 tỷ USD. Tính chung 7 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 179 tỷ USD. 7 tháng năm nay, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu khoảng 15 tỷ USD.

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2023 tăng 0,9% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 3,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Theo KDPT