web analytics

Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn các trường hợp chỉ định thầu 24/04/2022

(KDTT) – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương ban hành Thông tư theo thẩm quyền hướng dẫn các bộ, cơ quan xem xét, quyết định các trường hợp chỉ định thầu thuộc thẩm quyền của các bộ, cơ quan.

Ảnh minh họa.