web analytics

Khai mạc trưng bày “Ngô Gia Tự – Người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc” 08/11/2018

(KDTT) – Đây là một trong số các hoạt động thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 – 3/12/2018).

Khách tham quan trưng bày. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Mới đây, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Ngô Gia Tự – Người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc”.

Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ngày 3/12/1908 tại thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn trong một gia đình nhà Nho yêu nước. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng và trở thành một chiến sĩ Cộng sản kiên trung, xuất sắc, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, của Cách mạng nước ta. Công lao to lớn của đồng chí Ngô Gia Tự là việc tham gia thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam), đề ra chủ trương “Vô sản hóa” và trở thành lãnh tụ xuất sắc của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân (giai cấp vô sản).
Hy sinh ở tuổi 27, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự là tấm gương sáng về lý tưởng, tài năng, đạo đức, phẩm chất yêu nước cách mạng cho các thế hệ người dân Bắc Ninh noi theo học tập.
Trưng bày chuyên đề “Ngô Gia Tự – Người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc” giới thiệu đến công chúng hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật được bố cục 3 chủ đề chính.
Phần 1 là khởi nguồn chí hướng giới thiệu bối cảnh lịch sử cùng truyền thống của quê hương, gia đình, trường học đã hình thành lý tưởng cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự.

Phần 2 là những mốc son trong sự nghiệp hoạt động cách mạng và những đóng góp, cống hiến to lớn của đồng chí Ngô Gia Tự với phong trào vô sản hóa và phong trào Cách mạng.

Phần 3- Sáng mãi ngọn đèn Ngô Gia Tự giới thiệu những phong trào học tập, noi gương của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tiêu biểu là phong trào “Thắp sáng ngọn đèn Ngô Gia Tự”, “Nghìn việc tốt” với nhiều tấm gương sáng, nhiều dũng sĩ nghìn việc tốt…

Trưng bày giúp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời, những cống hiến lớn lao của đồng chí Ngô Gia Tự đối với cách mạng Việt Nam. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, động viên nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đồng chí Ngô Gia Tự, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trưng bày mở cửa phục vụ nhân dân đến hết tháng 1/2019.

MK
Nguồn baochinhphu.vn