Mục tiêu được đưa ra trong kế hoạch về phát triển du lịch thành phố Hà Nội năm 2023 nhằm tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch Thủ đô đạt cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và cơ cấu khách du lịch đảm bảo tính bền vững.

Kế hoạch cũng nhằm thu hút đông đảo nhân dân, khách du lịch quốc tế và nội địa đến tham quan, trải nghiệm tại Hà Nội. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch trên địa bản Thành phố, giữ vững vai trò Hà Nội là trung tâm du lịch lớn của cả nước. Tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tỉnh hình mới, khẳng định là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới.

Về định hướng phát triển du lịch Thủ đô, UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh phát triển du lịch Hà Nội đảm bảo bền vững, hiệu quả, vừa là cửa ngõ đón và phân phối khách du lịch ở phía bắc và cả nước; vừa là điểm đến du lịch “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn”. Tập trung các nguồn lực phát triển và hình thành các nhóm sản phẩm du lịch thực sự chuyên nghiệp, hấp dẫn có lợi thế, tiềm năng để phát triển đột phá giai đoạn tới bao gồm: du lịch văn hóa, du lịch MICE, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch vui chơi giải trí – thể thao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Triển khai các giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế; trong đó tập trung các giải pháp phục hồi thị trường khách khách du lịch Trung Quốc trên cơ sở đảm bảo và sẵn sàng phương án phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung các giải pháp nhằm tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế thông qua các giải pháp: Định hướng khách du lịch tham gia vào các tuyến du lịch được đầu tư chuyên nghiệp, bài bản. Định hướng dòng khách du lịch sẽ tham gia các tuyến, hoạt động du lịch và có lưu trú tại khu vực ngoại thành Thành phố như: Sóc Sơn, Ba Vì, Sơn Tây… trước khi đến tham quan du lịch khu vực trung tâm Thành phố.

Khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch đêm, các hoạt động trải nghiệm gia tăng tại các nhóm sản phẩm du lịch truyền thống, ẩm thực, mua sắm. Phát triển và hình thành các sản phẩm quà tặng đặc sắc, độc đáo của du lịch Thủ đô. Thu hút và đầu tư các điểm bán sản phẩm du lịch quà tặng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2023 đạt trên 22 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm 2022, gồm: 3,0 triệu lượt khách quốc tế (trong đó khoảng 2,1 triệu khách quốc tế có lưu trú), tăng gấp 2 lần so với năm 2022 và 19 triệu lượt khách nội địa, tăng 10,5% so với năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch đạt 77 ngàn tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm 2022. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt trên 45%, tăng 5 điểm % so năm 2022.

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, Hà Nội sẽ rà soát quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật du lịch chuyên nghiệp, đồng bộ. Quản lý, nâng cao chất lượng điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch. Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, hợp tác liên kết du lịch; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số ngành du lịch Thủ đô.