Theo đó, diễn đàn nhằm giúp cộng đồng nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số, kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái chuyển đổi số, góp phần hình thành hệ sinh thái số quốc gia, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số hiệu quả hơn.

Toàn cảnh diễn đàn

Ông Vũ Kiêm Văn Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VDCA cho biết: “Chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019, về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng XIII chỉ ra định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, khẳng định: “Đẩy mạnh Chuyển đổi số Quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước, quốc tế.”

Chương trình bao gồm 3 diễn đàn Quốc gia về Thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia đến 2025 và tầm nhìn 2030; 8 hội thảo chuyên đề toàn quốc về các lĩnh vực trọng điểm; Khảo sát, đánh giá và tôn vinh các đơn vị trên toàn quốc; Xuất bản bộ Kỷ yếu về TOP 500 đơn vị, doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu; Xây dựng hệ sinh thái các nền tảng số để thực hiện Chuyển đổi số.

Ông Lê Nguyễn Trường Giang – Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số cho biết: “Để tiến trình chuyển đổi số quốc gia đi nhanh, đúng hướng, góp phần giải quyết được những vấn đề thì cần phải cố gắng tập hợp các bên liên quan cùng đồng hành. Chuyển đổi số không phải là câu chuyện của riêng một đơn vị nào, chuyển đổi số là câu chuyện chung và nó chỉ trở thành chung khi chúng ta làm cho nó có những động lực để mọi người cùng chung sức, chứ không phải những mệnh lệnh hành chính, những chỉ thị, những tư lợi từ một vài đơn vị nào đó áp đặt lên tất cả. Muốn làm tốt, cách tốt nhất là mở rộng để tất cả cùng làm, cùng có lợi, cùng thành công”.

Ông Lê Nguyễn Trường Giang – Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số

Việc đào tạo về chuyển đổi số cần hướng tới việc định hình ra những tiêu chí, tiêu chuẩn và những chuẩn mực về chất lượng, tạo điều kiện cho tất cả các bên có năng lực đều có thể tham gia vào tiến trình này. Khuyến khích những nền tảng mở, dữ liệu mở, thúc đẩy tiến trình phải tạo ra những cơ chế mở, cách thức mở. Ông Giang nhấn mạnh.

Nhấn mạnh dữ liệu chính là điểm đột phá của năm 2023 để phát triển AI và trợ lý ảo, đại diện Bộ TT&TT cho hay, từ giờ đến cuối năm 2023, Bộ TT&TT sẽ tập trung điều phối, tập hợp dữ liệu, phát triển các công cụ gán nhãn dữ liệu và phát huy sự đặc sắc Việt Nam trong gán nhãn dữ liệu để chúng ta có 1 tập dữ liệu tiếng Việt tốt, từ đó phục vụ các doanh nghiệp phát triển các mô hình AI, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt.

Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ diễn đàn, các diễn giả sẽ cùng thảo luận các vấn đề về hành lang pháp lý và chiến lược dữ liệu quốc gia; kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại các tập đoàn lớn; xây dựng hệ sinh thái sản phẩm từ chiến lược dữ liệu; tư duy dữ liệu trong kiến tạo giá trị sản phẩm; hình thành năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu; hay việc đảm bảo an toàn toàn dữ liệu, góp phần hình thành hệ sinh thái số quốc gia, chia sẻ và tìm giải pháp cho những vấn đề và thách thức mà các tổ chức, doanh nghiệp đang gặp phải, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số hiệu quả hơn.

Theo KDPT