Được phát động từ trung tuần tháng 2/2023, với sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, Diễn đàn đã lan tỏa sâu rộng và tạo sức hút lớn đối với cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết: “Thời gian qua, các biến động phức tạp về địa chính trị kinh tế thế giới đã và đang ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nước ta cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đảng và Nhà nước đã chủ động chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách kịp thời, nhằm giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát… Mặc dù vậy, tình hình sản xuất, kinh doanh thời gian tới dự kiến tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Xu hướng kinh tế xanh, kinh tế số, Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ; các cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); vấn đề thuế các bon,… đang đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp Việt Nam”.

TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Trong bối cảnh đó, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số là yếu tố “sống còn” của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh; giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Ông Dũng nhấn mạnh.

Thông qua diễn đàn, Tiến sĩ Phan Xuân Dũng mong muốn kêu gọi cộng đồng các doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà quản lý cùng nhau chia sẻ, thảo luận để thúc đẩy các cơ chế, chính sách khuyến khích được doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nhằm đổi mới công nghệ, quan tâm và thực hiện có hiệu quả chuyển đối số trong doanh nghiệp, đồng thời cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận một số chính sách của Nhà nước đối với các hoạt động của doanh nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Đồng thời, tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc, khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp để việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trở thành động lực phát triển bền vững trong tương lai.

Các đại biểu bàn luận, chia sẻ về chủ đề “Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số – Bảo vệ tài nguyên và môi trường”

Diễn đàn kết nối những doanh nghiệp có ý tưởng bảo vệ môi trường

Diễn đàn được diễn ra với ba chương riêng biệt. Chương I mang ý nghĩa “Giá trị thực tiễn”, với sự tham gia của các đơn vị quản lý tới từ Cục Kiểm soát ô nhiễm; Quỹ đổi mới sáng tạo và đại diện một số doanh nghiệp tiên phong trong việc chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bảo vệ môi trường.

Chương II, chương III với chủ đề “Hành trình chinh phục” và “Kiến tạo tương lai”, BTC đã khảo sát, xét duyệt hồ sơ và trao chứng nhận, biểu trưng cho các đơn vị doanh nghiệp đạt tiêu chí tại các hạng mục: Top Doanh nghiệp tiên phong đổi mới công nghệ – Bảo vệ tài nguyên và môi trường; Top Sản phẩm thân thiện với môi trường; Thương hiệu – Nhãn hiệu uy tín, Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023.

Diễn đàn Phát triển kinh tế với chủ đề “Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số – Bảo vệ tài nguyên và môi trường” đã lan tỏa sâu rộng và tạo sức hút lớn đối với cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường; khuyến khích áp dụng khoa học – công nghệ để cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm tài nguyên, bảo đảm môi trường xanh, bền vững cho doanh nghiệp.

Theo KDPT