Trong đó, xuất khẩu đạt 209,43 tỷ USD, giảm 10,1%, tương ứng giảm 23,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Ảnh minh họa.

Các nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 5,62 tỷ USD, tương ứng giảm 15,1%; hàng dệt may giảm 3,5 tỷ USD, tương ứng giảm 14,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 2,74 tỷ USD, tương ứng giảm 10%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 2,67 tỷ USD, tương ứng giảm 25,7%; giày dép các loại giảm 2,63 tỷ USD, tương ứng giảm 17,4%…

Chiều ngược lại, nhập khẩu của cả nước đạt 193,18 tỷ USD, giảm 16,7%, tương ứng giảm 38,72 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, một số nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 8,31 tỷ USD, tương ứng giảm 64%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 3,68 tỷ USD, tương ứng giảm 7,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 3,59 tỷ USD, tương ứng giảm 12,6%…

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2023, cán cân thương mại hàng hóa của nước ta thặng dư 16,26 tỷ USD.

Theo KDPT