Việt Nam hiện là nước xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn đứng thứ ba thế giới về lượng và đứng thứ hai về giá trị kim ngạch.

Dù vậy, tính chung 7 tháng đầu năm, lượng và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vẫn giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, hết tháng 7, lượng xuất khẩu đạt gần 1,65 triệu tấn, kim ngạch 665,6 triệu USD, giảm 14,4% về lượng và giảm 20,8% về kim ngạch so với cùng kỳ 2022.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam. 7 tháng đầu năm 2023, riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 1,47 triệu tấn, tổng kim ngạch đạt 589,27 triệu USD, giảm 15,9% về lượng và giảm 23,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Các thị trường xuất khẩu lớn khác như: thị trường Đài Loan, Philippines, Malaysia, Hàn Quốc, Pakistan…

Hiện nay, sắn và sản phẩm từ sắn là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2022, cả nước xuất khẩu 3,25 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,4 tỷ USD, tăng 13,3% về lượng và tăng 19,7% về kim ngạch so với năm 2021.

Theo KDPT