Thông báo cho biết các công ty muốn xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu gạo phải xin giấy phép xuất khẩu của Bộ Kinh tế. Lệnh cấm có hiệu lực trogn 4 tháng và có thể tự động gia hạn trừ phi có quyết định hủy bỏ việc thực hiện lệnh này.

Lệnh cấm của UAE được đưa ra sau khi Chính phủ Ấn Độ tuần trước quyết định cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo tẻ thường do giá tăng trên thị trường nội địa và mùa màng thiệt hại đáng kể do mưa to.

UAE phải nhập khẩu gần 90% lượng lương thực tiêu thụ trong nước.

Theo KDPT