TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hoàn thiện quy hoạch cảnh quan ven sông Sài Gòn 23/04/2019

(KDTT) – UBND TP. Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông Sài Gòn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh công tác quy hoạch và đánh giá, rà soát trên địa bàn thành phố, TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Bình Dương cùng thực hiện việc đồng bộ cảnh quan hai bên bờ sông Sài Gòn.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông Sài Gòn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức lập và công bố mép bờ cao quy hoạch sông Sài Gòn đối với các khu vực chưa công bố; đề xuất phương án điều chỉnh phạm vi chiều rộng hành lang bảo vệ trên bờ theo từng đoạn, tuyến sông Sài Gòn phù hợp với điều kiện thực tế, trình UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc được giao tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể 50 đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt dọc 2 bên bờ sông Sài Gòn từ huyện Củ Chi đến quận 7 (chủ yếu trong phạm vi khoảng 100m tính từ ranh quy hoạch mép bờ cao). Nội dung rà soát, đánh giá cần tập trung vào mối quan hệ, tính kết nối về giao thông, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất hai bên bờ sông với đặc thù về cảnh quan, môi trường tự nhiên của dòng sông; làm rõ điểm nổi bật về vị trí, cảnh quan và sử dụng đất của từng khu vực.

TP. Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy hoàn thiện quy hoạch cảnh quan ven hai bờ sông Sài Gòn – Nguồn: Internet

Đặc biệt, Sở Quy hoạch và Kiến trúc xây dựng đề cương, kế hoạch nghiên cứu để tham mưu, trình UBND TP. Hồ Chí Minh lập điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan dọc sông Sài Gòn. Việc này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về tổ chức và quản lý không gian cảnh quan trên toàn bộ tuyến sông; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, môi trường đô thị theo hướng bền vững, hài hòa. Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương cùng đồng bộ cảnh quan cả hai bên bờ sông Sài Gòn.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh tổ chức lập Đề án Nghiên cứu giải pháp khai thác tiềm năng lợi thế về tự nhiên, cảnh quan và môi trường sông Sài Gòn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội TP. Hồ Chí Minh. Nội dung đề án cần rà soát hiện trạng sử dụng đất hai bên bờ sông, xác định những khu vực đất đang do nhà nước quản lý, đất của người dân đang sử dụng để lên phương án khai thác hợp lý; tích hợp đầy đủ định hướng phát triển các ngành – lĩnh vực (kinh tế, môi trường, du lịch, giao thông…) nhằm đề xuất các giải pháp toàn diện trong khai thác và bảo vệ môi trường, không gian cảnh quan dọc sông Sài Gòn. Từ đó, đề xuất các chính sách phù hợp, thu hút các nguồn lực đầu tư tham gia để tạo nguồn lực thực hiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tổ chức, tạo lập không gian cảnh quan bờ sông bảo đảm mỹ quan, hiệu quả và bền vững.

Theo: kinhdoanhvaphattrien.vn

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)