Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu một số đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Chi – Thứ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính tại Công văn số 59/BTC-BCĐ389 ngày 16/6/2023 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính về việc triển khai Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên

Cụ thể, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro, Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Văn phòng Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Công văn số 179/TB-VPCP ngày 17/5/2023 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 59/BTC-BCĐ389 ngày 16/6/2023 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính về triển khai Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu cầm đầu, đường dây ổ nhóm

Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường công tác nắm tình hình, đánh giá thực trạng, nhận diện, chỉ rõ những vấn đề nổi cộm, phức tạp về đối tượng, tuyến, địa bản, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm (nhất là các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng) về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm kịp thời tham mưu đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra, điều tra xác minh. Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu cầm đầu, đường dây ổ nhóm, tụ điểm phức tạp nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Tổng cục Hải quan tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Chó nghiệp vụ của lực lượng Hải quan đang làm nhiệm vụ. (Ảnh: Tổng cục Hải quan)

Làm tốt công tác nghiệp vụ, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là các mặt hàng là dược phẩm, thực phẩm, dược liệu, xăng dầu, khoáng sản, đường cát, thuốc lá, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; chia sẻ thông tin, phối hợp lực lượng, cơ quan chức năng liên quan giám sát chặt chẽ các lô hàng chuyển khẩu, chuyển cảng, tạm nhập, tái xuất, nhất là các lô hàng tiêu dùng, hàng tạp hóa, hàng có nguy cơ thẩm lậu, quay vòng vào nội địa; các phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (ô tô, tàu thuyền…) nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm (ma túy, pháo nổ, vũ khí…) vào Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và quốc tế trong việc xây dựng các phương án, kế hoạch điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ

Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngoại thương trên lãnh thổ Việt Nam, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với cán bộ công chức hải quan làm công tác giải quyết thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Cùng với đó, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Trực ban Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Tổng cục./.