Sách Trắng 2024 của EuroCham Việt Nam có chủ đề “Thúc đẩy đầu tư cho một nền kinh tế xanh và bền vững” cung cấp cái nhìn sâu sắc về chính sách kinh doanh của Việt Nam từ cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu.

Đây là một bản tóm tắt hợp tác đưa ra các khuyến nghị nhằm khuyến khích các ưu tiên đầu tư và thương mại nhằm thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam. Ấn phẩm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, học giả và các bên liên quan khác của Việt Nam và châu Âu góc nhìn thực tế về các vấn đề kinh tế quan trọng.

Thúc đẩy đầu tư cho một nền kinh tế xanh và bền vững
Chủ tịch EuroCham Gabor Fluit phát biểu tại sự kiện.

Sự phân tích và các nội dung cập nhật về chính sách được đề xuất nhằm hỗ trợ đối thoại song phương về các xu hướng, thách thức và cơ hội trong các lĩnh vực như tính bền vững, số hóa, tài chính và cơ sở hạ tầng. Thông qua việc cung cấp thông tin cho các cuộc thảo luận giữa các nhóm quyền lợi khác nhau, Sách trắng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các sáng kiến và chiến lược đầu tư trong tương lai giữa Việt Nam và Châu Âu.

Theo EuroCham Việt Nam, Sách Trắng EuroCham là một nguồn tài liệu vô giá, được làm phong phú nhờ ý kiến đóng góp từ 19 Tiểu ban ngành của EuroCham. Mỗi Tiểu ban này hoạt động như một nhóm chuyên gia tập trung, đưa ra kiến thức chuyên sâu và đưa ra khuyến nghị cho các chính sách. Chuyên môn của họ bao gồm nhiều lĩnh vực, từ nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng đến các sáng kiến tăng trưởng xanh, bền vững. Điều này làm cho Sách trắng không chỉ là một tập hợp các nghiên cứu mà là một hướng dẫn thực tế.

Sách Trắng cung cấp các giải pháp thực tế cho những thách thức mà các công ty Châu Âu gặp phải ở Việt Nam và đưa ra hướng dẫn cho cả các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp khi họ hoạt động dưới môi trường pháp lý và tăng trưởng của Việt Nam.

Thúc đẩy đầu tư cho một nền kinh tế xanh và bền vững
Ra mắt Sách trắng EuroCham.

EuroCham tự tin vào tác động tiềm năng của Sách Trắng. Bằng cách giải quyết các vấn đề và rào cản được nêu trong tài liệu, EuroCham tin rằng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) và giúp đạt được việc phê chuẩn đầy đủ Hiệp định Bảo hộ giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVIPA). Nỗ lực này rất quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu theo hướng có lợi cho cả hai bên.

Chủ tịch EuroCham Gabor Fluit cho biết: “Sách Trắng không chỉ đơn thuần là một nguồn thông tin mà cung cấp những cái nhìn sâu sắc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam – trong nước, trong khu vực ASEAN và trên thị trường Châu Âu. Bao gồm hàng chục lĩnh vực trong 24 chương, từ chăm sóc sức khỏe đến nông nghiệp, xây dựng đến năng lượng, ấn phẩm này khai thác kiến thức chuyên môn thực tế từ các Ủy ban ngành của chúng tôi – các nhóm chuyên gia trong ngành có nhiều kinh nghiệm”.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch EuroCham Gabor Fluit khẳng định, Sách Trắng năm 2024 nhằm giúp định hình một tương lai nơi các doanh nghiệp có trách nhiệm thúc đẩy đổi mới và mang lại lợi ích tích cực cho người dân và môi trường Việt Nam. Bất chấp những trở ngại phía trước, Việt Nam và Châu Âu có chung quyết tâm mạnh mẽ để hiện thực hóa các mục tiêu bền vững đầy tham vọng. Những thành tựu trong quá khứ, kết hợp với trọng tâm trong tương lai, báo hiệu những triển vọng thú vị./.