Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 610/CĐ-TTg ngày 03/7/2023 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo.

Trong Công điện nêu rõ, do tác động của tình hình thế giới đã ảnh hưởng đến an ninh lương thực, trong đó có mặt hàng gạo.

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực, ước tăng 22,2% về lượng, tăng 34,7% về giá trị so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu gạo vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Chiến lược thị trường chưa thực sự ổn định, dài hạn; công tác phát triển thị trường chưa tương xứng với tiềm năng ngành hàng; sự cạnh tranh gay gắt từ các nước xuất khẩu gạo; giá cả đầu vào tăng cao…

Ảnh minh họa.

Nghiên cứu, phát triển giống lúa chất lượng cao

Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, xuất khẩu gạo trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Đối với Bộ NN&PTNT, Thủ tướng yêu cầu Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển giống lúa năng suất, chất lượng cao phù hợp yêu cầu thị trường. Sử dụng hiệu quả thương hiệu và nhãn hiệu Gạo Việt Nam/VietNam rice; xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, chế biến và chất lượng sản phẩm phù hợp với hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở hạ tầng (công nghệ sau thu hoạch, kho chứa bảo quản sản phẩm), đầu tư phát triển mạnh hơn các loại gạo giá trị cao, đã tạo được hình ảnh thương hiệu; Ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ, giảm phụ thuộc phân bón để tăng năng suất, chất lượng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT tiếp tục hỗ trợ triển khai xây dựng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo. Nâng cao năng lực tổ chức của các Hợp tác xã, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo.

Đặc biệt, Đẩy mạnh đàm phán song phương, đa phương để ký kết các Hiệp định, thỏa thuận về sự phù hợp, công nhận lẫn nhau về kiểm dịch, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm với các thị trường trọng điểm nhằm tận dụng cơ hội mở cửa thị trường, chiếm lĩnh thị trường.

Đa dạng thị trường xuất khẩu gạo

Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp các bộ ngành, địa phương đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo, ổn định, bền vững, hiệu quả. Linh hoạt tổ chức, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, củng cố các thị trường xuất khẩu gạo truyền thống như Philippines, Trung Quốc, Indonesia, khu vực châu Phi… và phát triển các thị trường mới, tiềm năng, các thị trường FTA; khai thác các thị trường ngách với chủng loại gạo thơm, gạo chất lượng cao như EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, khu vực Bắc Mỹ…

“Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, đánh giá, dự báo nhu cầu nhập khẩu và khả năng tiến hành xúc tiến thương mại gạo vào các thị trường nhập khẩu, cập nhật thông tin phục vụ cho kinh doanh, xuất khẩu” – Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương.

Thêm vào đó, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương về việc nghiên cứu đàm phán, ký kết các thỏa thuận ưu đãi thương mại với một số thị trường xuất khẩu tiềm năng; tận dụng tiến trình rà soát các Hiệp định đã được đưa vào thực thi để đề nghị các đối tác mở cửa thêm, gia tăng hạn ngạch cho Việt Nam.

Đặc biệt, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo Việt Nam thông qua chương trình cấp quốc gia về XTTM, chương trình thương hiệu quốc gia và các chương trình, đề án liên quan của các bộ, ngành, địa phương. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu gạo.

“Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, trình Chính phủ trong Quý III năm 2023 theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 491/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 01 năm 2023” – Thủ tướng chỉ đạo.

Đối với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành khác, Thủ tướng yêu cầu nắm bắt thông tin thị trường để hỗ trợ thương nhân xuất khẩu gạo, kết nối thương mại, quảng bá thương hiệu và sản phẩm gạo Việt Nam. Thực hiện đàm phán song phương, đa phương, ký kết các thỏa thuận về sự phù hợp, công nhận lẫn nhau về kiểm dịch, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Theo KDPT