web analytics

Tạo khác biệt để cạnh tranh 06/04/2018

(KDTT) – Trong cạnh tranh, điều quan trọng là phải tạo sự khác biệt một cách rõ ràng so với đối thủ. Thế nhưng, trong bối cảnh mọi doanhnghiệp đều đi tìm sự khác biệt thì việc làm thế nào để độc nhất đôi khi trở nên bất khả thi.

Để tạo nên sự khác biệt, các doanh nghiệp thường tập trung vào ba vấn đề chính:
Thứ nhất, khác biệt về tính năng. Ví dụ, Gillette tạo ra sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh bằng việc khẳng định sản phẩm dao cạo râu của họ sạch hơn và thoải mái hơn. Khác biệt tính năng được xếp vào cấp thấp nhất vì đối thủ cạnh tranh sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt và bắt chước nó.

Thứ hai, khác biệt trong mô hình kinh doanh. Ví dụ, Wal-Mart với địa điểm bán hàng ở những khu vực xa trung tâm, tổ chức đơn giản, đã củng cố thêm sự khác biệt trên cơ sở giá rẻ cho nhiều sản phẩm tại cửa hàng.

Thứ ba, là sự khác biệt trong chiến lược. Khác biệt trong việc xác định hoài bão, tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và con đường đi đến mục tiêu.
Có thể nói, để đi tìm sự khác biệt cho bất kể vấn đề nào trong những vấn đề nói trên đều không hề dễ dàng.
Một CEO cho rằng: “Doanh nghiệp nên xây dựng chuỗi cửa hàng có thương hiệu riêng, với cách thiết kế và thực đơn riêng, xem đó là lợi thế để thu hút khách hàng, hơn là dùng vị trí mở cửa hàng để thu hút khách hàng”.

Tuy nhiên, kinh nghiệm kinh doanh truyền thống lại khẳng định: Doanh nghiệp nên sử dụng chiến thuật “buôn có bạn, bán có phường” để vào mở cửa hàng. Cụ thể là doanh nghiệp sẽ tập trung vào mở cửa hàng tại các tuyến phố café ở các thành phố lớn.

Trước vấn đề này, Giáo sư Hà Tôn Vinh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổ hợp Giáo dục & Tư vấn quốc tế Stellar Managamen cho rằng: “Có thể mở những cửa hàng ngay tại những khu có dãy phố café và tập trung vào sự khác biệt ở đó. Trong thời gian nữa, nếu thấy những chỗ khác như vùng ngoại ô thành công hơn thì chúng ta có thể đẩy mạnh lên, tự xây dựng cửa hàng hoặc nghĩ đến chuyện nhượng quyền thương hiệu.”.

Còn TS. Lê Thẩm Dương – Trưởng khoa Quản trị, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM khẳng định: “Nên tuân theo kinh nghiệm kinh doanh truyền thống, sau đó hãy tận dụng lợi thế cạnh tranh, tạo sự khác biệt”.

Theo: KDPT