Sản lượng thủy sản tăng, đánh bắt giảm

Tổng cục Thống kê cho biết sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 8/2023 ước đạt 837,4 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Cá đạt 584,7 nghìn tấn, tăng 1,4%; tôm đạt 139,3 nghìn tấn, tăng 4,1%; thủy sản khác đạt 113,4 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành thủy sản nỗ lực vượt khó, tăng sản lượng để đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 8/2023 ước đạt 485,8 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá ước đạt 304,9 nghìn tấn, tăng 3,3%; tôm ước đạt 128,4 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thu hoạch cá tra trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước do đang là thời điểm thu hoạch, xuất khẩu vào một số thị trường tăng. Sản lượng cá tra tháng 8/2023 ước đạt 156,8 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng tôm thu hoạch trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước do thị trường xuất khẩu tôm đang có dấu hiệu phục hồi ở một số thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao. Sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 93,5 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú ước đạt 28,5 nghìn tấn, tăng 1,4%.

Tính chung 8 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản ước đạt 5.931 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 4.254,3 nghìn tấn, tăng 1,7%; tôm đạt 812,2 nghìn tấn, tăng 3,6%; thủy sản khác đạt 864,5 nghìn tấn, tăng 1,5%.

Khai thác thủy sản cũng đang gặp nhiều khó khăn do bắt đầu vào mùa mưa bão, tàu thuyền hạn chế ra khơi đánh bắt. Mặc dù vậy, cả nuôi trồng và khai thác thủy sản vẫn đang nỗ lực đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Sản xuất lúa đang là “trọng tâm” của ngành nông nghiệp

Tổng cục Thống kê cho biết tính đến ngày 15/8/2023, cả nước gieo cấy được 1.387,3 nghìn ha lúa mùa, bằng 98,6% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương miền Bắc đạt 1.001 nghìn ha, bằng 97,8% cùng kỳ năm trước; các địa phương phía Nam đạt 386,3 nghìn ha, bằng 100,5%.

Sản xuất lúa là trọng tâm của ngành nông nghiệp.

Đến trung tuần tháng Tám, cả nước thu hoạch được 1.071,6 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 56% diện tích gieo cấy và bằng 96,6% cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 892,7 nghìn ha, chiếm 60,6% và bằng 96,1%. Năng suất lúa hè thu ước đạt 57,5 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha so với vụ hè thu năm trước; sản lượng ước đạt 11 triệu tấn, tăng 157 nghìn tấn.

Sau khi thu hoạch xong lúa hè thu sớm, vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xuống giống lúa thu đông. Tính đến trung tuần tháng 8/2023, đã xuống giống được 391,4 nghìn ha lúa thu đông, bằng 103,2% cùng kỳ năm trước.

Tính đến trung tuần tháng 8/2023, cả nước gieo trồng được 767,5 nghìn ha ngô, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm trước; 71,6 nghìn ha khoai lang, bằng 94,1%; 26,3 nghìn ha đậu tương, bằng 94%; 132,6 nghìn ha lạc, bằng 95%; 927,4 nghìn ha rau, đậu, bằng 100,5%.

Lĩnh vực chăn nuôi trong tháng phát triển ổn định. Chăn nuôi lợn và gia cầm đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 8/2023 tăng 3,3% so với cùng thời điểm năm 2022; tổng số bò tăng 0,5%; tổng số trâu giảm 1,9%; tổng số gia cầm tăng 2,3%.

Sản xuất lâm nghiệp gặp bất lợi do thời tiết chuyển hướng nhanh từ nắng nóng sang mưa lũ, sạt lở đất ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng mới ở nhiều địa phương. Tính chung 8 tháng năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 160,6 nghìn ha, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 58,5 triệu cây, tăng 4,8%; sản lượng gỗ khai thác đạt 12,4 triệu m3, tăng 2,9%; diện tích rừng bị thiệt hại là 1.484,9 ha, tăng 90%, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 857,6 ha, tăng 13,3%; diện tích rừng bị cháy là 627,3 ha, gấp 25,6 lần do thời tiết năm nay nắng nóng kéo dài.

Theo KDPT