Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB), tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của nhà băng này ước đạt gần 664.000 tỷ đồng, trong đó tài sản có sinh lời chiếm 90,3%. Tổng huy động ước đạt hơn 574 nghìn tỷ đồng; cho vay ước đạt hơn 487 nghìn tỷ đồng.

Sacombank tính toán lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 hơn 9.500 tỷ, tăng 50% so năm 2022.

Sacombank công bố lợi nhuận năm 2023
Sacombank ước lãi trước thuế 9.500 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 50%. (Ảnh: YT)

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, lũy kế 9 tháng năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt hơn 6.840 tỷ đồng. Như vậy, trong quý IV, ngân hàng này ước đạt khoảng 2.660 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 40% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2022.

Mức lợi nhuận năm 2022 Sacombank ước tính tương đồng với dự báo trước đó của SSI Research. Năm 2024, đơn vị nghiên cứu này đưa ra dự phóng lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 12.700 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối năm 2023 được kiểm soát ở mức 2%. Sacombank cho biết, gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng đã được ngân hàng này xử lý xong, nâng tổng mức thu hồi lũy kế lên gần 95.000 tỷ.

Tỷ lệ an toàn vốn CAR ước đạt 9,45%, tỷ lệ LDR (dư nợ tín dụng trên số vốn huy động) ước đạt 83%, tỷ lệ NIM (biên lãi ròng) ước đạt 3,88%, các chỉ số sinh lời ROA, ROE lần lượt ước đạt 1,21% và 18,03%, tăng 0,3 và 4,2%.

Được biết, năm 2023, Sacombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 11% lên mức 657.800 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đạt 574.600 tỷ đồng, tăng 11%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 491.600 tỷ đồng, tăng 12%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 9.500 tỷ đồng. Như vậy, theo kết quả ước tính vừa được công bố, Sacombank đã hoàn thành các chỉ tiêu về tổng tài sản, tổng huy động và lợi nhuận./.