Quang cảnh phiên họp toàn thể của Quốc hội chiều 01/6 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Theo đó, các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn là: Lao động – Thương binh và Xã hội; Giao thông Vận tải; Khoa học và Công nghệ; Dân tộc. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Công tác xây dựng pháp luật cũng là nội dung trọng tâm của tuần làm việc. Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Trong tuần làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Ngày 5/6 Quốc hội thảo luận tại hội trường và ở tổ về 3 dự án luật, bao gồm: Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Theo KDPT