Đến năm 2030: Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại; kinh tế, xã hội phát triển toàn diện, bền vững… (Ảnh: BVP)

Cụ thể, các nghị quyết về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại 9 tỉnh (Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Kạn, Đắk Lắk) có hiệu lực là từ ngày 10/4/2023 và nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa xã Ngũ Lạc và xã Long Khánh thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

Trình bày tờ trình của Chính phủ trước khi thông qua các nghị quyết này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc thành lập, nhập đơn vị hành chính đô thị và điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính nêu trên bảo đảm đủ 5 điều kiện quy định.

Các đề án đều đã được 100% đại biểu HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện và HĐND cấp xã liên quan có mặt biểu quyết tán thành (riêng HĐND tỉnh Trà Vinh có 95,74% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành).

Theo phương án trong các nghị quyết được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Tỉnh Vĩnh Phúc thành lập thị trấn Kim Long trên cơ sở nguyên trạng xã Kim Long thuộc huyện Tam Dương; thành lập thị trấn Tam Hồng trên cơ sở nguyên trạng xã Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc; thành lập phường Định Trung trên cơ sở nguyên trạng xã Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên.

Kinh tế các địa phương Vĩnh Phúc đang phát triển mạnh mẽ (Ảnh: BVP)

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Vĩnh Phúc trên tiến trình phát triển kinh tế xã hội, tạo tiền đề để Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu Đến năm 2030: Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại; kinh tế, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; chất lượng cuộc sống của nhân dân tốt, môi trường sống xanh, sạch, an toàn. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 130 – – 135 triệu đồng.

Tầm nhìn đến năm 2045: Vĩnh Phúc là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường; là nền kinh tế có thu nhập cao, người dân có chất lượng cuộc sống cao, nền văn hóa tiến bộ, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường tự nhiên trong lành, đáng sống.