web analytics

QuảngTrị: Chuẩn bị phê duyệt, đấu giá 27 mỏ đất làm vật liệu san lấp trị giá hơn 23,3 tỷ đồng 10/05/2022

(KDTT) – Vừa qua UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1100/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm, đấu giá 27 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh lần 1 năm 2022 với tổng trị giá hơn 23,3 tỷ đồng.

Một điểm khai thác đất trái phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trước đó,vào ngày 6/5 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1100/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản và phương án đấu giá các mỏ, đấu giá quyền khai thác khoáng sản 27 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh lần 1 năm 2022. Tổng giá khởi điểm của các mỏ đất làm vật liệu san lấp trên là hơn 23,3 tỷ đồng.

Được biết, tổng số khu vực mỏ đấu giá lần này là 27 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp, trải dài trên 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Trị. Tại huyện Hướng Hóa có 1 mỏ tại xã Tân Thành (mỏ Tân Thành, diện tích 3,2 ha).

Huyện Đakrông có 1 mỏ thuộc thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp (mỏ Xa Vi Km34+500 QL9, diện tích 40,8ha). Huyện Cam Lộ có 1 mỏ tại xã Cam Thành (mỏ Cam Thành 4, diện tích 5,2 ha). Thành phố Đông Hà có 1 mỏ (mỏ Đông Lương, diện tích 23,75 ha). Huyện Hải Lăng có 2 mỏ: mỏ đất xã Hải Chánh (diện tích 25,2 ha, xã Hải Chánh); Hải Lâm (diện tích 29,4 ha, xã Hải Lâm).

Tại thị xã Quảng Trị có 3 mỏ, gồm: Hải Lệ 1 (diện tích 52,09 ha, xã Hải Lệ); Nam Bàu Long (diện tích 11,8ha, xã Hải Lệ); Hải Lệ 4 (diện tích 71,8 ha, xã Hải Lệ). Huyện Triệu Phong có 5 mỏ, gồm: mỏ Km6 đường Hùng Vương kéo dài (diện tích 73,32 ha, xã Triệu Ái); mỏ Triệu Thượng (diện tích 48 ha, xã Triệu Thượng); mỏ Triệu Ái 3 (diện tích 7 ha, xã Triệu Ái); mỏ Ái Tử (diện tích 21,8 ha, xã Triệu Ái); mỏ Tràng Sỏi (diện tích 17,2ha, xã Triệu Ái).

Huyện Vĩnh Linh có 6 mỏ tại các xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Long, gồm: Vĩnh Chấp 3, diện tích 3,25 ha; Vĩnh Hà 3, diện tích 3,03 ha; Vĩnh Hà 4, diện tích 16,75 ha; Vĩnh Sơn 6, diện tích 4,57 ha; Vĩnh Thủy 1, diện tích 7,8 ha; Vĩnh Long, diện tích 31,9ha.

Huyện Gio Linh có 7 mỏ, gồm: mỏ đất Trung Sơn 1 (diện tích 9,3 ha, thôn Bến Hải, xã Trung Sơn); mỏ đất Trung Sơn 2 (diện tích 25,6 ha, xã Trung Sơn); mỏ đất Phong Bình 1 (diện tích 25 ha, xã Phong Bình); mỏ đất Linh Trường 2 (diện tích 6,5 ha, xã Linh Trường); mỏ đất Linh Trường 4 (diện tích 17,8 ha, xã Linh Trường); mỏ Km6 Tỉnh lộ 575b (Gio An 1), diện tích 19 ha, xã Gio An; mỏ Km4 Tỉnh lộ 575b, diện tích 12,9 ha, xã Gio Châu.

Qua tìm hiểu, tất cả các khu vực mỏ đưa ra đấu giá chưa được thăm dò, đánh giá trữ lượng nhưng đã được thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản với tài nguyên dự báo cấp 333, 334a; chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB).

Hiện trạng sử dụng đất tại các khu vực mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản đều có tài sản gắn liền với đất; diện tích đất đã giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Do vậy, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải thực hiện GPMB trước khi thuê đất và hoạt động khai thác khoáng sản

Mặt khác, quyết định quy định rõ về giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tổng vốn đầu tư của các dự án đầu tư khai thác khoáng sản; thời gian thông báo, tiếp nhận, xét hồ sơ tham gia đấu giá; đối tượng, điều kiện và hồ sơ tham gia đấu giá; tiêu chí xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá; tổ chức đấu giá; lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Theo KDPT