Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cùng các ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Ban Quản lý dự án 6 (QLDA) và các nhà thầu cho biết tiến độ công tác bàn giao mặt bằng trên thực địa dự án thành phần Bùng – Vạn Ninh đoạn qua địa bàn huyện Bố Trạch và Quảng Ninh đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: Việc di dời một số lăng mộ vẫn còn chậm; khu tái định cư chưa hoàn thiện để di dời người dân; công tác GPMB đang vướng với đường dây điện hạ thế; chưa có bãi trữ đất thừa sau san lấp mặt bằng; diện tích rừng của Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại trong phạm vi dự án chưa bàn giao hết.

Sau khi đi kiểm tra, nắm bắt tình hình về những khó khăn mà đơn vị thi công và các nhà thầu đang vướng mắc, ông Đoàn Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Ban QLDA 6 khẩn trương phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại xác định vị trí bãi trữ đất và có phương án khai thác các diện tích rừng trong phạm vi Dự án để phục vụ quá trình triển khai thi công; chính quyền các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA 6 để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo cho việc triển khai dự án được thuận lợi đúng yêu cầu tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban QLDA 6 và các nhà thầu kịp thời nắm bắt, phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi công cho UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan để có sự phối hợp, xử lý nhanh, kịp thời, bảo đảm tiến độ cho dự án.

Đối với những vấn đề còn chưa thống nhất, ông Đoàn Ngọc Lâm cũng lưu ý Ban QLDA 6 tiếp tục nghiên cứu để có những đề xuất với các, ban, ngành, địa phương bàn phương án tháo gỡ.

TRẦN HÙNG

Theo KDPT