UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định số 258 /QĐ-UBND ngày 8/2/2023 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (bao gồm Phương án xử lý và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp) sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn tương ứng từ km31+200 – km31+650 đê tả sông Đà, thuộc địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông.

Cần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của 60 hộ dân sinh sống ở sát đê bối và trên 300 hộ dân sinh sống tập trung phía ngoài đê tả sông Đà (Tam Nông, Phú Thọ)

Trước tình trạng sạt lở bờ sông Đà gây nguy hiểm đến các hộ dân sống tại khu dân cư 12, 13 xã Dân Quyền, huyện Tam Nông xảy ra phức tạp, nghiêm trọng trong thời gian gần đây, nguyên nhân do dòng chảy sông Đà thay đổi. Phía bờ hữu có bãi bồi lớn ra giữa sông, dòng chủ lưu hướng về phía bờ tả làm lòng sông đoạn tương ứng từ km31+200 – km31+650 đê tả sông Đà bị xói sâu, bờ vở sông bị sạt lở nghiêm trọng, tình hình sạt lở diễn ra nhanh và phức tạp.

Bên cạnh đó, địa chất trong khu vực sạt lở chủ yếu là cát, độ kết dính yếu, kết hợp với việc thủy điện Hòa Bình xả nước phục vụ sản xuất vụ chiêm làm mực nước sông Đà lên nhanh và chảy xiết nên tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Diễn biến sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đê bối Hồng Đà, an toàn tính mạng, tài sản của 60 hộ dân sinh sống ở sát đê bối và trên 300 hộ dân sinh sống tập trung phía ngoài đê tả sông Đà; đồng thời ảnh hưởng đến an toàn tuyến đường huyện 80 (trước đây là đường tỉnh 316), chợ Hồng Đà và các công trình xây dựng lân cận.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (bao gồm Phương án xử lý và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp) sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn tương ứng từ km31+200 – km31+650 đê tả sông Đà, thuộc địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông.

Theo đó, giao Giám đốc Sở NN&PTNT Phú Thọ quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện dự án khẩn cấp “Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn tương ứng từ km31+200 – km31+650 đê tả sông Đà, thuộc địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông” nhằm ngăn chặn kịp thời sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn kể trên nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực sạt lở; giữ ổn định tuyến đê bối Hồng Đà, tuyến đường huyện 80 (trước đây là đường tỉnh 316), chợ Hồng Đà và các công trình xây dựng lân cận.

Phương án xử lý, quy mô xây dựng của dự án khẩn cấp là kè hộ chân bằng đá hộc thả rời tạo cơ phản áp để chống sạt lở bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; chiều dài khoảng 450 m. Kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, Quỹ phòng chống thiên tại tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự kiến thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2023.