Quý I, lợi nhuận bốc hơi 70%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 20,57% so với cùng kỳ về còn 680 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giá vốn bán hàng là 489 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp từ đó cũng giảm hơn 24,15% xuống còn 190,9 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Gỗ An Cường.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của ACG đạt 40,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,05% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 85,93% lên 16,3 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng 27,55% lên 136,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí và thuế, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế chỉ còn 47,5 tỷ đồng, giảm mạnh 69,71% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý có lợi nhuận thấp nhất từ năm 2021 đến nay.

Tại thời điểm ngày 31/3/2023, Gỗ An Cường có tổng tài sản là 5.265,1 tỷ đồng, giảm 202,1 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 128,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Nợ phải trả của doanh nghiệp đạt mức 1.306,8 tỷ đồng, giảm 15,96% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.295,5 tỷ đồng, nợ dài hạn chỉ 11,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty này đang có khoản thu khó đòi lên tới 51,8 tỷ đồng. Bao gồm, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại số 1 – Lào Cai nợ 18,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang là 4,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Gia Khang nợ 4,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Nội thất Hưng Thịnh 9,4 tỷ đồng và khác chiếm 14,5 tỷ đồng.

Tích cực rót vốn, lấn sân sang lĩnh vực bất động sản

Mặc dù lợi nhuận quý I/2023 đã bốc hơi tới 70% nhưng Gỗ An Cưỡng vẫn tiếp tục mạnh tay chi tiền vào 1 công ty liên kết là Công ty Cổ phần Thắng Lợi Homes.

HĐQT Gỗ An Cường quyết định đầu tư 5,4 tỷ đồng vào Thắng Lợi Homes.

Theo đó, HĐQT Công ty cổ phần Gỗ An Cường đã quyết nghị thông qua khoản đầu tư 5,4 tỷ đồng để mua 540.000 cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Thắng Lợi Homes, tương ứng 30% tổng số cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Thắng Lợi Homes.

HĐQT ACG bổ nhiệm ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gỗ An Cường là người đại diện theo uỷ quyền với toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Thắng Lợi Homes. Ông Lê Đức Nghĩa được quyền thay mặt công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty cổ phần Thắng Lợi Homes theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thắng Lợi Homes và pháp luật hiện hành.

HĐQT ACG giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục đàm phán, phân tích, đánh giá và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất thương vụ trong ngân sách đầu tư, đảm bảo việc đầu tư an toàn và hiệu quả.

Chủ tịch HĐQT được đại diện và nhân danh công ty ký kết các hợp đồng, thoả thuận các văn bản, tài liệu khác liên quan đến để thực hiện công việc nêu trên.

Được biết, Công ty cổ phần Thắng Lợi Homes có địa chỉ đăng ký kinh doanh ở xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, sản xuất đồ gỗ xây dựng, hoàn thiện công trình chuyên dụng…

Trước đó, vào năm 2022, đã 30% cổ phần với giá trị đầu tư là 394 tỷ đồng và trở thành cổ đông chiến lược của ​​Công ty cổ phần Bất động sản Central Hill của Tập đoàn Thắng Lợi. Đồng thời, Central Hill (bây giờ là Thằng Lợi Homes) sẽ trở thành công ty liên kết của Gỗ An Cường.

Ngoài ra, Gỗ An Cường cũng dành ra khoản đầu tư hơn 285 tỷ đồng vào dự án NovaWorld Phan Thiết.

Theo KDPT