web analytics

Long An: Phấn đấu tăng sản lượng cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 trong điều kiện biến đổi khí hậu 22/10/2020

(KDTT) – Mới đây, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết sản xuất nông nghiệp, công tác phòng, chống dịch bệnh chăn nuôi, thủy sản 2020; triển khai kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021.

Sản lượng lúa năm 2020 ước đạt trên 2,8 triệu tấn.

Theo báo cáo, đánh giá của ngành nông nghiệp, năm 2020 tình hình xâm nhập mặn sớm, sâu, rộng và kéo dài hơn những năm trước, gây ra những khó khăn bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Trong tình hình đó, tỉnh đã tập trung các giải pháp phòng, chống hạn, mặn nên thiệt hại giảm thấp (ước bằng 1/10 so năm 2016). Do đó năm 2020, tổng diện tích gieo sạ ước đạt 498.293 ha, bằng 98,4% so với năm 2019, năng suất cả năm ước 56,2 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha so năm 2019; sản lượng 2.800.104 tấn, tăng 25.186 tấn, đạt 103,7% so với kế hoạch (2,7 triệu tấn). Trong đó, lúa chất lượng cao ước đạt trên 1,4 triệu tấn.

Cũng theo đánh giá của ngành nông nghiệp tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng như phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản tương đối ổn định. Các ổ dịch xảy ra nhỏ lẻ, phát hiện và khống chế kịp thời, không lây lan trên diện rộng. Do đó, hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi cũng đạt kết quả khả quan.

Nhằm thực hiện thắng lợi vụ lúa Đông Xuân 2020-2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh đề nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020 – 2021 ở đồng bằng sông Cửu Long tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 11/9/2020 và Kết luận cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2020-2021 bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Tỉnh sẽ tập trung mọi điều kiện, khắc phục bất lợi của thời tiết để ứng dụng thâm canh, phòng trừ dịch bệnh; chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất; hoàn thành mục tiêu thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả và chất lượng nông sản hàng hóa.

Để thực hiện được nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, tỉnh cũng như ngành nông nghiệp đã hướng dẫn các huyện, khu vực tiến hành xuống vụ cụ thể, chi tiết theo từng đặc điểm địa hình, khí hậu từng vung như : Các huyện phía Bắc cần tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo sạ dứt điểm vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 trong tháng 12/2020; Các huyện phía Nam cần chú ý theo dõi những khu vực dễ bị ảnh hưởng của triều cường và xâm nhập mặn nên chuyển sang các cây trồng ngắn ngày và áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm để bảo đảm đủ nước tưới cho cây trồng. Đặc biệt, các vùng bị xâm nhập mặn năm 2019-2020 ở huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, TP. Tân An,… gieo sạ dứt điểm vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 trong tháng 11/2020 và không xuống giống sau ngày 30/11/2020.

Mục tiêu đặt ra trong năm tới của tỉnh là đạt 222.000ha diện tích cây lúa, phấn đấu sản lượng lúa cả năm 2021 đạt trên 2,7 triệu tấn; rau các loại diện tích 6.000ha, sản lượng 113.900 tấn; cây mè diện tích 3000ha, sản lượng 2500 tấn.

MINH LONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo: KDPT