Bộ Công Thương vừa công bố Bộ Quy tắc Kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Cùng với các hoạt động thanh kiểm tra, Bộ Quy tắc Kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng trong thương mại điện tử được kỳ vọng giúp người bán hàng kinh doanh bền vững và hiệu quả hơn, đồng thời, giúp người tiêu dùng đánh giá và lựa chọn hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thông minh.

Ảnh minh họa.

Bộ Quy tắc gồm 4 phần theo chuỗi giá trị của thương mại điện tử gồm: nguồn hàng, vận hành, bán hàng và các hành vi ứng xử có liên quan khác. Ở mỗi phần có các tiêu chí nhỏ được phân theo các mức độ tuân thủ: cần làm, nên làm, có thể làm.

Thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm trên thương mại điện tử đang được ưu tiên phát triển, nhất là khi số lượng người tiêu dùng khiếu nại khi mua hàng trên các sàn, website thương mại điện tử, mạng xã hội… đã tăng lên nhanh chóng trong thời gian qua.

Cùng với các hoạt động thanh kiểm tra, Bộ Quy tắc Kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng trong thương mại điện tử được kỳ vọng giúp người bán hàng kinh doanh bền vững và hiệu quả hơn, đồng thời, giúp người tiêu dùng đánh giá và lựa chọn hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thông minh.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú, Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam (UNDP) cho biết: “Bộ quy tắc phù hợp với các quy tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về kinh doanh và quyền con người”, là khuôn khổ cho các doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm, đảm bảo quyền con người. Bộ quy tắc cung cấp cho các doanh nghiệp những việc cần làm, nên làm và có thể làm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà không ảnh hưởng đến phát triển bền vững”.

Tiếp cận Bộ Quy tắc, các doanh nghiệp và người bán hàng sẽ tìm thấy những hướng dẫn cụ thế khi kinh doanh trên môi trường mạng như: lựa chọn mặt hàng, minh bạch thông tin sản phẩm hay xử lý khiếu nại khách hàng. Bộ Quy tắc nhận được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi góp phần tạo dựng nền tảng văn hoá kinh doanh trực tuyến.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, nhận định: “Bộ Quy tắc là sự cam kết tự nguyện từ phía doanh nghiệp, để khuyến khích doanh nghiệp áp dụng, từ đó tạo dựng lòng tin với người tiêu dùng không chỉ ở Việt Nam mà còn toàn thế giới”.

Cũng theo Bộ Công Thương, Bộ Quy tắc Kinh doanh có trách nhiệm trên thương mại điện tử sẽ được triển khai tại nhiều địa phương trong thời gian tới, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận thực hiện, từ đó mang lại giá trị tốt hơn cho môi trường, cộng đồng và xã hội.