web analytics

Hà Nội: Quy hoạch Gia Lâm thành khu vực phát triển mới của đô thị trung tâm 16/04/2022

(KDTT) – UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lâm đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Huyện Gia Lâm sẽ trở thành khu vực phát triển mới của đô thị trung tâm và là đô thị cửa ngõ phía đông bắc của Hà Nội.

Gia Lâm được phê duyệt quy hoạch hạ tầng thành khu vực phát triển mới

Theo đó, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Gia Lâm với diện tích khoảng 11.473 ha. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 có khoảng 450.000 người; đến năm 2040 khoảng 450.000 – 540.000 người; đến năm 2050 khoảng 540.000 – 555.000 người.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm triển khai cụ thể hóa các định hướng đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch cũng xác định vùng động lực phát triển kinh tế – xã hội định hướng phát triển kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững, làm tiền đề cho việc nâng cấp huyện lên thành quận; đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, điểm dân cư nông thôn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội, dịch vụ công nghiệp, nông nghiệp…

Đồng thời phát triển hệ thống hạ tầng khung đối với khu vực nông thôn, đảm bảo khớp nối với khu vực phát triển đô thị; làm cơ sở tổ chức lập các quy hoạch chung xây dựng xã; kiểm soát phát triển và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, Gia Lâm còn định hướng là trung tâm trung chuyển hàng hóa, trung tâm dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp phía đông TP. Hà Nội, tập trung các công trình đầu mối giao thông trọng điểm như đường bộ, đường sắt và đường thủy. Đồng thời, Gia Lâm còn có các trung tâm đào tạo dịch vụ y tế cấp vùng; trung tâm thương mại tài chính; hành lang xanh của thành phố dọc hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống.

Nhiệm vụ của quy hoạch cũng yêu cầu lựa chọn các chỉ tiêu về việc sử dụng đất theo từng giai đoạn 10 năm, 20 năm cho khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu vực đặc thù khác của ngoại thành Hà Nội

Đối với các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, với khu vực đô thị, thực hiện theo chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc đã xác định tại đồ án quy hoạch phân khu đô thị N9, N10, N11 đã được phê duyệt.

Đối với khu vực hành lang sông Hồng, sông Đuống, thực hiện theo chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc xác định tại đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống và quy hoạch phân khu đô thị GN tỷ lệ 1/5000 được phê duyệt. Khu vực vùng nông thôn được xác định là vành đai xanh, nêm xanh, khu vực phát triển nông nghiệp đô thị và nguồn đất dự trữ của thành phố. Các chỉ tiêu ở khu vực này về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập phường và quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Quy hoạch Gia Lâm thành khu vực phát triển mới của đô thị trung tâm tại chuyên mục Bất động sản.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng: 0968527066.
Hoặc Email: bandientukdtt2022@gmail.com

Theo KDPT