Ngày 15/6, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Trong đó có giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội (QH) về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% theo Nghị quyết 43 năm 2022 của QH…

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội chưa có tính toán, đánh giá tác động của chính sách về số thu, về kích cầu tiêu dùng, các tác động trở lại đối với tăng trưởng kinh tế và số thu ngân sách trong việc kéo dài thời gian thực hiện, mở rộng phạm vi áp dụng và việc nâng mức giảm như đề nghị của ĐBQH.

Do vậy, trước mắt, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị cho giữ phạm vi và mức độ giảm thuế VAT như đã quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, thời gian áp dụng từ 1.7.2023 đến 31.12.2023.

Đồng thời, dự thảo Nghị quyết giao Chính phủ đánh giá một cách toàn diện việc thực hiện mục tiêu chính sách như đã đặt ra, lượng hoá các tác động về số thu, về kích cầu tiêu dùng, các tác động trở lại đối với tăng trưởng kinh tế và số thu ngân sách từ việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu Quốc hội. Một số ý kiến của các đại biểu đề nghị nới rộng mức độ và thời gian giảm thuế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn kỹ lưỡng và có sự phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để nhìn nhận rõ tình hình kinh tế, tài chính, ngân sách để đưa ra chính sách phù hợp, thận trọng. Việc áp dụng mức giảm thuế này cho năm sau sẽ được tiếp tục xem xét kỹ lưỡng tại kỳ họp tháng 10 để đảm bảo thận trọng, chắc chắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Liên quan dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao dự thảo nghị quyết và sự chuẩn bị của các cơ quan hữu quan. Ông cũng đề nghị, trong báo cáo tiếp thu trình Quốc hội cần làm rõ thêm cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, quy định về cơ chế thực hiện dự án đầu tư theo hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) phải thật sự chặt chẽ, kín kẽ để bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật.

Cũng trong sáng 15/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc phiên họp 24 giữa hai đợt họp kỳ họp 5, hoàn thành việc cho ý kiến các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua trong đợt 2 của kỳ họp.

Theo KDPT