Ngày 21 tháng 3 năm 2020, Đại hội chi bộ Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế (IDE) nhiệm kì 2020 – 2022 đã thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ. Sau Đại hội, chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết, góp phần với Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa thu được nhiều kết qủa tích cực.

Với niềm phấn khởi, tự hào, tinh thần “Đoàn kết – chủ động – sáng tạo – hội nhập – hiệu quả”, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, xây dựng chi bộ giai đoạn 2022 – 2025 trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa phát triển, trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Tại Đại hội, Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh đã trình bày Báo cáo chính trị chi bộ Viện IDE nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo chính trị đã chỉ rõ, trong nhiệm kỳ qua, về mặt thuận lợi, trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa, chi bộ đã được Đảng ủy Khối quan tâm, sâu sát tình hình tổ chức của đơn vị, đơn vị yên tâm tổ chức hoạt động, tạo công ăn việc làm cho cán bộ, nhân viên và người lao động. Đồng thời, ban lãnh đạo Viện IDE cũng đã dành sự quan tâm, đồng hành cùng chi bộ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, Báo cáo chính trị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những khó khăn như, thời gian qua cùng chung cả nước, Viện IDE cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo chỉ đạo của Chính phủ, thành phố, trong năm 2020 và 2021 Viện IDE đã có thời gian giãn cách xã hội, các bộ phận chuyển hoạt động trực tuyến. Do đó việc triển khai các kế hoạch phát triển bị gián đoạn. Sau khi trở về trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp còn chưa phục hồi kinh tế, do đó việc kết nối, hợp tác giữa Viện IDE và các đơn vị chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Về công tác xây dựng Đảng

Chi bộ đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng bám sát nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, xác định trọng tâm, trọng điểm để phổ biến nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có hiệu quả.

Chi bộ xây dựng các chương trình hành động phù hợp với thực tế của đơn vị, góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; các chỉ thị, quy định của Trung ương, của Quận ủy, của Đảng ủy Khối đều được quán triệt, tổ chức thực hiện nghêm túc đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Tỷ lệ tham gia các đợt học tập bình quân đạt trên 95%.

Công tác thông tin thời sự chính trị trong nước, trên thế giới và công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ đảng viên và người lao động thực hiện đúng với định hướng của Đảng, Nhà nước đã có tác dụng sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống cán bộ, đảng viên và người lao động được cấp ủy và Công đoàn quan tâm kịp thời khắc phục những vấn đề tiêu cực phát sinh, định hướng tư tưởng quần chúng theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước…

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên

Công tác đảng ở chi bộ luôn được duy trì. Hàng năm chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; bảo đảm đoàn kết thống nhất giữa cấp ủy với lãnh đạo. Chi bộ thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ; vận động cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ kết nạp 02 đồng chí, thực hiện tốt việc rèn luyện đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức 01đồng chí.

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, tỉ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, không có đảng viên vi phạm tư cách.

Chi bộ đã thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2020 – 2022, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Chi bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước.

Công tác xây dựng Đảng, Công đoàn được chú trọng trên cả ba mặt chính trị,tư tưởng và tổ chức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, vai trò hạt nhân chính trị ở đơn vị được nâng lên, đảm bảo cho các đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị của giai đoạn vừa qua.

Bài học kinh nghiệm

Một là: Công tác Đảng, Công đoàn trong nội dung, phương pháp lãnh đạo tương đối phù hợp, Chi bộ phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, đặc biệt trong lãnh đạo tư tưởng, giáo dục, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; rèn luyện để không vi phạm 27 điều và cam kết không “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết TW 4 khóa XII; XIII.

Hai là: Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện trong cấp ủy, chi bộ. Nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện IDE.

Ba là: Chủ động xin ý khiến lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho trong Viện IDE thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong Viện IDE.

Bốn là: Làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát của Đảng đối với chi bộ và đảng viên; sớm phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Năm là: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ; mối quan hệ giữa chi bộ, Công đoàn với lãnh đạo Viện IDE; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, giải quyết các sự việc phát sinh trong Viện IDE kịp thời, nội bộ đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu của Viện IDE.

Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội.

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ thực hiện nhiệm vụ năm 2022 – 2025 trong bối cảnh thuận lợi: Kinh tế thế giới và khu vực đang thực sự hồi phục, nhịp độ phát triển cao hơn; xu hướng hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ yếu trong quan hệ đối ngoại giữa các nước. Đất nước đã chuyển mình hội nhập toàn diện; nhiều chính sách mới tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển, cạnh tranh lành mạnh.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Chi bộ Viện IDE cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức về mặt chủ quan cũng như khách quan.

Thời gian tới, chi bộ tiếp tục không ngừng xây dựng, củng cố công tác chi bộ và đảng viên; Duy trì sinh hoạt của chi bộ, đảm bảo vững về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng chi bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh.

Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đảng ủy Khối đã xây dựng.

Chi bộ cũng đề ra mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh có lãi; thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; nộp ngân sách đầy đủ. Chỉ tiêu chủ yếu hàng năm tăng trưởng 5%. Bảo đảm thu nhập bình quân cho người lao động hàng năm tăng 5%. Thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho lực lượng lao động chủ chốt của Viện IDE.

Về mục tiêu xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, chi bộ đề ra mục tiêu tỷ lệ đảng viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết đạt trên 90%; Hằng năm chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; Hằng năm phấn đấu kết nạp 01 đảng viên mới; Hằng năm 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, chi bộ quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng nghị quyết, chương trình hành đồng, cam kết rèn luyện sát, hợp với hoạt động của Chi bộ Viện IDE.

Chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ cùng lãnh đạoViện IDE xây dựng chi bộ, phát triển toàn diện. Lãnh đạo Viện IDE thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Viện IDE

Tiếp tục xây dựng Chi bộ Viện IDE ngày càng phát triển, vận dụng có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Quận. Xây dựng văn hóa công sở, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động, tạo được giá trị thương hiệu của Viện IDE trong môi trường khoa học.

Thực hiện học tập nâng cao nhận thức về chính trị, trình độ quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật, quản lý lao động của cấp ủy, lãnh đạo Viện IDE; đồng thời chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật cho người lao động.

Coi trọng công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương, triển khai có hiệu quả các phương án bảo vệ , đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng Chi bộ Viện IDE trong sạch, lành mạnh, văn minh, có mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.

Đại hội đã biểu quyết về số lượng 01 đồng chí, tiến hành đề cử đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh vào danh sách bầu chức danh Bí thư chi bộ. Đại hội đã tiến hành bầu cử chức danh Bí thư chi bộ. Căn cứ kết quả kiểm phiếu đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh đã trúng cử vào chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Ông Nguyễn Quốc Hải, Viện trưởng Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế (trái) chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Phát triển chúc mừng Đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh cho biết, đây là một vinh dự lớn nhưng cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng và nhiều khó khăn. Đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh khẳng định sẽ Tận tâm – Tận lực vượt qua mọi khó khăn, xây dựng chi bộ vững mạnh và hoàn thành tốt, xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với 100% đại biểu tham dự tán thành.

Đại hội chi bộ Viện IDE nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi mỗi đảng viên của chi bộ dù nhận nhiệm vụ nào, hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn để luôn luôn xứng đáng với danh hiệu quang vinh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

THẾ ANH

Theo KDPT