Lợi nhuận đi lùi, chỉ hoàn thành 17% kế hoạch lợi nhuận năm

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã CK: NBB) đã công bố BCTC quý 4/2022 và lũy kế cả năm 2022. Theo đó, chỉ tính trong quý IV, , Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 176 tỷ đồng, tăng 25 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 15,6 tỷ đồng tiến triển tốt hơn so với cùng kỳ lỗ 21,85 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2022 NBB

Trong kỳ doanh thu tài chính đạt 43 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính lên tới 66,7 tỷ đồng, hoạt động khác lỗ 14,5 tỷ đồng. Mặc dù vậy, quý IV/2022 NBB lại có kết quả kinh doanh khả quan hơn năm 2021 khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng (cùng kỳ 2021 lỗ gần 22 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 466 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 17,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 313 tỷ đồng LNST của năm 2021.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, Công ty mới hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và vỏn vẹn 17% kế hoạch lợi nhuận.

Sở dĩ việc lợi nhuận đi lùi là do doanh thu tài chính giảm hơn 65% vì không còn khoản thu đột biến từ chuyển nhượng quyền tham gia các dự án đầu tư.

Dòng tiền kinh doanh âm, nợ vay tăng vọt

Không chỉ việc lợi nhuận lao dốc mà dòng tiền kinh doanh của NBB cũng âm nặng. Năm 2022, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 953,6 tỷ đồng, âm nặng so với cùng kỳ năm 2021 (103 tỷ đồng).

Dòng tiền đâu tư cũng âm 1.007 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021 (477 tỷ đồng), dòng tiền tài chính dương 1.942 tỷ đồng chủ yếu là tiền thu từ đi vay.

Như vậy, trong năm 2022, NBB đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh bị thâm hụt và phục vụ hoạt động mở rộng đầu tư.

Được biết, từ năm 2007 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của Năm Bảy Bảy ghi nhận âm vượt số tiền 862,9 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2010, khi đơn vị này ghi nhận dòng tiền âm 351,62 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, Công ty đã tăng mạnh tồn kho và các khoản phải thu lần lượt thêm 45,5% và hơn 80% lên 1.355 tỷ đồng và 1.407 tỷ đồng, điều này đã góp phần dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay.

Hàng tồn kho chủ yếu nằm ở bất động sản dở dang chủ yếu là phân khúc bất động sản cao cấp với tổng lượng tồn kho là 1.339,8 tỷ đồng. Cụ thể tại các dự án KDC Sơn Tịnh – Quảng Ngãi, khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp KDC Delagi. Khối căn hộ và văn phòng City Gate Towers, Khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside, KĐT Sinh thái Đồn điền Hạ Long, …

Các dự án tồn kho của NBB.

Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 163,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.943 tỷ đồng lên 3.130 tỷ đồng và chiếm 49% tổng nguồn vốn.

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy đạt gần 6.402 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn 1.408 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn 1.587 tỷ đồng, lần lượt tăng 80% và 162% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 45% so với đầu năm lên 1.355 tỷ đồng.

Nợ phải trả của NBB tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 4.570 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.912 tỷ đồng bao gồm các khoản phải trả cho người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, thuế Nhà nước, lương và phúc lợi người lao động, vay và nợ thuê tài chính, chi phí phải trả ngắn hạn khác. Còn khoản nợ dài hạn là 2.658 tỷ đồng trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm phần lớn, đạt 2.158 tỷ đồng.

Về khoản vay nợ trái phiếu, công ty đã thanh toán 17,12 tỷ đồng trên tổng tiền lãi 17,5 tỷ đồng của kỳ tính lãi từ 30/8/2022 – 31/12/2022. Dư nợ cuối kỳ hiện còn 2,29 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo định kỳ thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp của NBB.

Trước đó, công ty có kế hoạch phát hành lô 5.000 trái phiếu NBBH2124001 ngày 11/6/2021, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào 11/6/2024 với mệnh giá 100 triệu/trái phiếu, tương đương 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, trái phiếu NBBH2124001 chỉ phát hành thành công 490 tỷ đồng vào ngày 28/9/2021. Nhà đầu tư là được Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM.

Từ năm 2021 – 2022, Năm Bảy Bảy đã nhiều lần mua lại trước hạn lô trái phiếu này. Cụ thể, doanh nghiệp mua lại 3 lần trong năm 2021 là các ngày 20/9, 15/10 và 30/11 với khối lượng lần lượt 50 tỷ đồng, 48 tỷ đồng và 42 tỷ đồng; 2 lần mua lại trong 2022 là đợt 9-12/5 với 50 tỷ đồng và ngày gần đây nhất 30/8 với chỉ 10 tỷ đồng.