web analytics

Chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp chỉ đạo công việc liên quan tới Khu đô thị mới Thủ Thiêm 17/04/2019

(KDTT) – Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp thúc đẩy tiến độ và giải quyết nhiều công việc tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT).

Theo đó, đối với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại 3 lô đất thuộc khu 38,4 héc-ta ở phường Bình Khánh, quận 2, để chuẩn bị quỹ nền đất bố trí tái định cư, Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư và tự bỏ chi phí để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại 3 lô đất 7-5, 7-9, G-9 mà không yêu cầu thành phố hoàn trả. UBND quận 2 được giao chủ trì, phối hợp với các sở – ngành và đơn vị liên quan tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công dự án trên, đảm bảo kết nối đường bộ khu dân cư 38,4 héc-ta làm cơ sở để Công ty Đại Quang Minh triển khai xây dựng theo đúng quy định. Công ty Đại Quang Minh cũng được chấp thuận tự bỏ chi phí đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính phường An Lợi Đông và bàn giao lại cho UBND quận 2 quản lý, sử dụng mà không đề nghị thành phố hoàn trả.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chấp thuận đề xuất của Tổ Công tác đầu tư KĐTMTT về điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong KĐTMTT theo hình thức Hợp đồng BT. Đối với đầu việc này, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở – ngành và đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định, trình duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong KĐTMTT (bổ sung các hạng mục công trình xây dựng 4 cầu, công trình nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới).

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2018 – Nguồn: Internet

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm chủ trì, phối hợp với UBND quận 2, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND thành phố về nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng trong KĐTMTT. Trong thời gian HĐND TP.HCM chưa thông qua chủ trương về nguồn vốn để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm báo cáo nội dung phát sinh chi gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu, trình UBND thành phố.

Ngoài ra, TP.HCM chấp thuận sử dụng ngân sách thành phố để đầu tư xây dựng 2 cây cầu trên tuyến đường N2 và đường N4 để kết nối giao thông với lô đất ký hiệu 7-1 thuộc Khu chức năng số 7 trong KĐTMTT, nhằm nâng cao giá trị sử dụng lô đất khi tổ chức đấu giá. Chi phí đầu tư xây dựng sẽ được phân bổ vào giá trị quyền sử dụng đất khi xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Chủ tịch UBND TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư dự án hai cây cầu nêu trên; chịu trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư thẩm định, trình đề xuất UBND TP.HCM báo cáo HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư, bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đọn 2016 – 2020.

Tiếp đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm và các sở – ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác thẩm định giá đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lô đất ký hiệu 7-1 với mục tiêu xây dựng dự án khách sạn nghỉ dưỡng đô thị đạt chuẩn 5 sao.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM còn giao Sở Kế hoạch – Đầu tư khẩn trương xem xét nội dung đề xuất của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm về tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp Trung tâm Hội nghị triển lãm trong KĐTMTT.

Sở Kế hoạch – Đầu tư khẩn trương tham mưu, trình đề xuất UBND thành phố duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4664/2017 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở đối với dự án Khu phức hợp Sóng Việt thuộc Khu chức năng số 1 trong KĐTMTT, phường An Khánh, quận 2 do Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư.

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)