web analytics

Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Đất đai cần đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật 15/03/2023

(KDTT) – Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) là những dự án luật có liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Do đó cần thiết sửa đổi để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Sáng 15/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 21. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo dự kiến chương trình phiên họp kéo dài 4 ngày. Đây là phiên họp xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng sẽ trình kỳ họp Quốc hội thứ 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 8 nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 5 gồm 7 dự án luật và 1 dự án đầu tư.

Cụ thể, cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý 3 dự án luật đã được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 bao gồm: Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Giá (sửa đổi). Theo kế hoạch, tại phiên họp lần này, Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Giá (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến về một số vấn đề lớn, làm cơ sở cho việc tiếp thu và chỉnh lý.

Với Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội và một số Phó Chủ tịch Quốc hội đã nghe cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo cho ý kiến một số vấn đề còn ý kiến khác nhau. Cho đến nay, các vấn đề đó đã được tiếp thu, chỉnh lý.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 3 dự án luật khác, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 bao gồm: Cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) là những dự án luật có liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Do đó cần thiết sửa đổi để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự án luật, đồng thời xem xét quyết định việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Hồ chứa nước Ka Pét của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận trên cơ sở đề nghị của Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Dự kiến nội dung này sẽ được dành một ngày vào ngày 20.3 đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm trả lời chính.

Bộ trưởng các Bộ Công an, Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách ngành lĩnh vực có thể tham gia báo cáo giải trình thêm nội dung này.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, nội dung này đã được thẩm định kỹ lưỡng, ngày 14/3 đã có một cuộc họp rà soát lại công tác chuẩn bị với 2 ngành và các bộ có liên quan.

Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền bao gồm: xem xét đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với hai dự án Luật Luật Căn cước công dân sửa đổi và Luật các tổ chức tín dụng.

Xem xét, ban hành kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đảm bảo chất lượng, chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cả địa phương cho nhiệm kỳ khóa XVI.

Xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại một số nước và xem xét công tác dân nguyện tháng 3.

Nhấn mạnh nội dung phiên họp rất phong phú và quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tích cực nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề lớn hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ 5.