Sáng 3/7, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND TP. Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thành uỷ và các cấp uỷ đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng toàn diện, khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp 12, HĐND TP. Hà Nội – Ảnh: VGP/GH

GRDP 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 5,97%

Thành phố đã đạt kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, kinh tế – xã hội đã đạt được kết quả khả quan: GRDP 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 5,97% so cùng kỳ (cả nước tăng 3,72%). Tính chung 6 tháng đầu năm 2023: tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 220,1 ngàn tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán, tăng 22,9% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 2,3% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 369 ngàn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch đến Hà Nội gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,22%…

Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, kỷ cương hành chính được củng cố, đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô; chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Thành phố đứng thứ 3/63 tỉnh thành phố, tăng 7 bậc (năm 2021 là 10/63).

Bên cạnh đó, Thành phố chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, có tính chất định hướng chiến lược, căn cơ, lâu dài cho sự phát triển của Thành phố như: Tổng kết Luật Thủ đô năm 2012, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (dự kiến trình Quốc hội trong tháng 10/2023).

Hà Nội cũng tập trung quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố, như dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô (mục tiêu cơ bản hoàn thành 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027; thành phố đã hoàn thành trên 84% diện tích GPMB và ngày 25/6 vừa qua đã phối hợp các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức Lễ khởi công dự án).

Tiếp tục triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09 ngày 22/2/2022 của Thành uỷ về phát triển công nghiệp văn hóa; Nghị quyết số 18 ngày 31/12/2022 của Thành ủy về chuyển đổi số và xây dựng Thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thành phố còn một số tồn tại, hạn chế, như tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với cùng kỳ và mục tiêu đề ra; doanh nghiệp còn nhiều khó khăn… Bên cạnh đó là một số vấn đề đặt ra những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đô thị chưa được khắc phục triệt để như: Ùn tắc giao thông, úng ngập, xử lý rác thải, nước thải chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu bền vững; tình trạng vi phạm quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng; công tác quản lý tài sản công; việc triển khai các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp vẫn còn bất cập, chưa đồng bộ; Kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi còn chưa nghiêm, tạo điểm nghẽn, ách tắc, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Vì vậy, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị các đại biểu HĐND cần thảo luận kỹ, đi sâu, làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Đặc biệt, cần chú ý đến công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị. Tiếp tục hoàn thành và trình duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện Nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện, trình phê duyệt một số quy hoạch đô thị vệ tinh, quy hoạch vùng huyện; hoàn thành một số quy hoạch chi tiết khu chung cư cũ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án cải tạo chung cư cũ.

Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm (Đường Vành đai 4, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, tôn tạo di tích…) và thực hiện tốt các chương trình, đề án xây dựng đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công đảm bảo đạt mức cao nhất, tăng trách nhiệm người đứng đầu, đưa kết quả giải ngân thành một chỉ tiêu để đánh giá thi đua năm 2023. Đặc biệt quan tâm đến việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường vành đai 4 đã được Quốc hội thông qua, đảm bảo toàn bộ mặt bằng sạch đến cuối năm 2023.

“Đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều lĩnh vực. Do vậy, phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, các công trình lớn, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao. Đồng thời tiếp tục khẩn trương rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thành phố một cách triệt để, để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu

Do đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Thành phố cần xác định lấy nội dung giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí đánh giá mức độ thi đua hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, cá nhân trên địa bàn Thành phố.

Các đơn vị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để rõ đầu mối, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; rõ tiến độ, thời hạn giải quyết công việc để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch. Đề ra các giải pháp cụ thể để cải thiện các chỉ số CCHC, chỉ số SIPAS, chỉ số PAPI, chỉ số PCI của Thành phố để nâng cao thứ hạng trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị HĐND tập trung lựa chọn các vấn đề quan trọng, nổi cộm được cử tri, Nhân dân quan tâm để giám sát, chất vấn, giải trình. Tăng cường việc rà soát, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát và những cam kết, tiến độ thực hiện của UBND Thành phố để phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, ách tắc, điểm nghẽn trong quá trình phát triển của Thành phố và đảm bảo nâng cao đời sống của cử tri, Nhân dân.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng từ nay đến cuối năm 2023 của HĐND các cấp Thành phố là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND bầu theo quy định của Luật và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đây là hoạt động giám sát rất quan trọng của HĐND nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong việc thực thi công vụ của UBND và các cơ quan của Thành phố.

Theo KDPT