Đây là năm thứ ba Bộ TT&TT tổ chức đánh giá và công bố xếp hạng về chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. Bộ chỉ số chuyển đổi số (CĐS) cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình CĐS quốc gia.

TỐP 10 các tỉnh, thành phố có chỉ số DTI đứng gồm: TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, TP Cần Thơ, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định.

 

Theo công bố của Bộ TT&TT, Đà Nẵng tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số với 3 trụ cột chính quyền số (CQS), kinh tế số (KTS) và xã hội số (XHS). Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, Đà Nẵng giữ ngôi đầu bảng về chuyển đổi số trong cả nước.

TP Hồ Chí Minh năm 2021 xếp ở vị trí thứ 3 còn năm 2022, Thành phố “cán đích” vị trí thứ 2. Trong đó, hạng mục “Chính quyền số” và “Kinh tế số” của TPHCM đều ở vị trí thứ 3/63 tỉnh thành; “Xã hội số” xếp vị trí thứ 4/63 tỉnh thành.

TP Hà Nội năm nay có chỉ số DTI xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, CQS xếp thứ 40/63 tỉnh, thành; KTS xếp thứ 18/63; XHS xếp thứ 30/63.

ÁNH DƯƠNG

Theo KDPT