Các diễn giả tham gia khóa đào tạo có TS. Nguyễn Sĩ Dũng – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện IDE; Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội; Nhà Sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Bút, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Phú Thọ.

Tại khóa đào tạo, các bài giảng: “Văn hóa doanh nghiệp xưa và thời kinh tế số” (Nhà Sử học Dương Trung Quốc); “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế” (Ông Lê Như Tiến); “Văn hóa doanh nghiệp thời kinh tế số – thành bại của mỗi doanh nghiệp” (TS Nguyễn Sĩ Dũng) đã mang đến cho gần 200 cán bộ công nhân viên của Công ty CP Cấp nước Phú Thọ những kiến thức, cập nhật những thông tin mới về xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời kỳ kinh tế số hiện nay đang diễn ra sôi động với nhiều thách thức lớn cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. Các diễn giả của khóa đào tạo cũng đã đi sâu vào phân tích về giá trị văn hóa, ứng xử văn hóa trong thời kỳ kinh tế số hiện nay đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế của nhận thức văn hóa trong các doanh nghiệp. Đồng thời các bài giảng của khóa đào tạo đều hướng tới xác lập giá trị văn hóa là bất biến trong sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung.

Ông Nguyễn Văn Bút, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Phú Thọ cho rằng, ở khóa đào tạo này đã kịp thời tạo thêm những giá trị nội sinh tích cực của doanh nghiệp. Mỗi thành viên của công ty sẽ có thêm những kiến thức về văn hóa trong mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp qua đó sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.

Cũng tại khóa đào tạo, các diễn giả đã có các buổi đối thoại giữa các học viện về kỹ năng, giá trị của văn hóa trong thời kỳ kinh tế số hiện nay.

Theo KDPT