Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp thành phố. Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội cần có 100% số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong quá trình triển khai, một số địa phương gặp phải nhiều bất lợi. Huyện Ứng Hòa (Hà Nội) có 29 xã, thị trấn, trong đó có 11 xã nằm trong vùng trũng. Đây được coi là vùng rốn nước của cả tỉnh Hà Tây cũ, thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa bão. Do điều kiện địa hình trũng không được bồi đắp phù sa hằng năm nên đất đai có độ chua cao, thường trồng hai vụ lúa và một vụ đông (đậu tương, ngô hoặc rau).

Tuy nhiên, đến nay mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại huyện này đạt kết quả khả quan nhờ nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân địa phương vượt mọi khó khăn, biến bất lợi thành cơ hội để phát triển.

Huyện đã ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh vào sản xuất, biến bất lợi thành cơ hội để phát triển thành vùng sinh thái nông nghiệp, nâng cao đời sống của người dân và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội: Biến bất lợi thành cơ hội
Xây dựng nông thôn mới, kinh tế nông nghiệp, làng nghề của huyện Ứng Hòa ngày càng phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Huyện Ứng Hòa ngày càng xuất hiện nhiều hơn các mô hình trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình rau an toàn trồng trong nhà lưới 5.000 m2 tại xã Sơn Công; mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính tại 2 xã Phù Lưu, Hồng Quang với hệ thống tưới tự động, thiết bị cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm và các chỉ tiêu nông hóa thổ nhưỡng; mô hình trồng bưởi VietGAP tại xã Đồng Tiến…

Huyện đã chuyển đổi được các diện tích lúa vùng trũng kém hiệu quả sang các trang trại chuyên canh thủy sản kết hợp, các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung xa khu dân cư. Huyện có diện tích nuôi trồng thủy sản trên 4.000 ha, sản lượng thủy sản đạt 37.260 tấn.

Huyện còn triển khai Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Ứng Hòa theo hướng hàng hóa công nghệ cao, bền vững, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 4,26%/năm; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng đất nông nghiệp. Đến năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt từ 345 triệu đồng/ha/năm trở lên và có ít nhất 330 trang trại; năm 2030 có 500 trang trại ứng dụng công nghệ cao.

Xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội: Biến bất lợi thành cơ hội
Toàn dân huyện Ứng Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới,

Bên cạnh đó, huyện sẽ đẩy mạnh Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn – thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh./.

HƯƠNG LAN

https://kinhdoanhvaphattrien.vn/xay-dung-nong-thon-moi-tai-ha-noi-bien-bat-loi-thanh-co-hoi-32871.html