web analytics

Việt Nam: Bộ Tài chính rà soát cơ sở pháp lý thu hồi đất của doanh nghiệp cổ phần hóa 16/05/2019

(KDTT) – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất theo quy định đối với trường hợp doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn chỉnh cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa để trình Thủ tướng trước ngày 20/5/2019.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Các nội dung trên cần được nghiên cứu hoàn chỉnh để trình Thủ tướng trước ngày 20/5/2019.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với trường hợp doanh nghiệp đã cổ phần hóa và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Cụ thể là căn cứ để xử lý trong trường hợp thu hồi, đấu giá, nhưng doanh nghiệp đang sở hữu tài sản trên đất không trúng đấu giá. Trường hợp có sự khác nhau giữa nghị quyết của Quốc hội và Luật Đất đai, Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng.

Nghiên cứu phải hoàn chỉnh để trình Thủ tướng trước ngày 20/5/2019 – Nguồn: Internet

Đồng thời, rà soát Chương trình hành động của Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm rõ mục đích của việc giao nhiệm vụ “xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai”. Bên cạnh đó, xác định rõ hơn đối tượng “các doanh nghiệp cổ phần hóa còn lại” (doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất hay doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, doanh nghiệp có vốn nhà nước hay doanh nghiệp là công ty con của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước). Cuối cùng, rà soát theo quy định của pháp luật về đất đai đối với nội dung “trường hợp phương án sử dụng đất doanh nghiệp đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề kinh doanh và pháp luật về đất đai hiện hành thì kiên quyết tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật”.

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)

Theo: kinhdoanhvaphattrien.vn