Ngày 12/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp để cho ý kiến về một số vấn đề lớn, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đây là nội dung đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận lần hai trong đợt 1 của kỳ họp thứ 5 và sẽ xem xét biểu quyết thông qua trong đợt 2 của kỳ họp.

Thảo luận tại hội trường, một số ý kiến đề nghị chọn phương án để không thu hẹp quá mức đối tượng đấu thầu, quản lý chặt chẽ vốn đầu tư của nhà nước vào doanh nghiệp nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác mà doanh nghiệp nhà nước nắm quyền chi phối.

Một số ý kiến đề nghị chọn phương án để tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tiếp tục góp ý đối với các điều, khoản quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế như quy định mua sắm tập trung đối với mua thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít, quy định cụ thể trường hợp Bộ trưởng Y tế ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia, quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, thiết bị y tế…

Một số ý kiến đề nghị không quy định về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, một số ý kiến khác và Chính phủ cho rằng, việc áp dụng cơ chế đặc biệt để lựa chọn nhà đầu tư là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh chưa thể lường trước được trong tương lai.

Phát biểu tại phiên họp (ngày 12.6), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nhằm đảm bảo chất lượng các dự án luật, nghị quyết chuẩn bị được thông qua tại kỳ họp này, các Ủy ban của Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan của Chính phủ làm ngày làm đêm không kể ngày nghỉ, trao đổi sôi nổi cả trong và ngoài giờ.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, hái quả nên phải thật kỹ lưỡng, không để bất kỳ một ý kiến nào của đại biểu không được tiếp thu, giải trình một cách thỏa đáng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cơ quan thẩm tra, cơ quan chủ trì có nguyên tắc, có lập trường nhưng phải lắng nghe lẫn nhau. Công tác xây dựng pháp luật phải quán triệt theo đúng tinh thần của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo đúng, đủ quy trình, đã đủ chín, đủ rõ, cấp bách, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự đồng thuận, thống nhất cao thì quy định trong luật. Đồng thời, phải đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh báo cáo một số vấn đề lớn tiếp thu, chỉnh lý và giải trình về dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Cho ý kiến về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tổng rà soát lại các điều khoản, đảm bảo tính kế thừa. Đề nghị ngoài trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra, Uỷ ban Pháp luật thì tất cả các Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Viện Nghiên cứu lập pháp phải có trách nhiệm rà soát các điều, khoản.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần làm rõ hai nội dung của dự án Luật Đầu thầu là đấu thầu phải đảm bảo lợi ích tối đa của người được mời thầu và đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng, công khai minh bạch.

Về vấn đề quản lý nhà nước, đề nghị thiết kế theo hướng Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, các bộ, ngành khác thực hiện theo chức năng nhiệm vụ có liên quan.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Giá (sửa đổi).

Theo KDPT