Ảnh minh họa.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 918/TCT-VP về tiếp nhận, trả kết quả các TTHC thuế liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã yêu cầu cục thuế các địa phương thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại văn phòng cục thuế và các chi cục thuế trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế, quy trình của ngành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tuyệt đối không yêu cầu người nộp thuế cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Các thủ tục hành chính thuế có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư theo quy định.

Cơ quan thuế các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp để người nộp thuế biết việc không yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Cục Thuế các tỉnh thành phố gửi văn bản về Tổng cục Thuế (qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

P.ANH

Theo KDPT