Cuộc thi Thiết kế ứng dụng (apps) quản lý rác thải nhựa trong ngành du lịch được tổ chức bởi các đơn vị: Đại diện thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại diện UNDP, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình và Quảng Nam.

Theo đó cuộc thi được phát động và tổ chức trong toàn hệ thống Hiệp hội Du lịch Việt Nam bao gồm Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố; Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long; Hiệp hội Văn hóa – Du lịch Công đoàn; các đơn vị trực thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Cuộc thi Thiết kế ứng dụng (apps) quản lý rác thải nhựa trong ngành du lịch hướng đến 3 mục tiêu chính: Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân và du khách về rác thải nhựa; Đề xuất giải pháp, sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch, từ đó xây dựng “Bộ tiêu chí công nhận doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa” để áp dụng thí điểm, ban hành; Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết trong ngành, nghiên cứu thiết kế ứng dụng (apps) về quản lý rác thải nhựa trong ngành du lịch.

Trao giải cuộc thi Thiết kế ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong ngành du lịch
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Điều phối viên quốc gia Chương trình UNDP/GEF SGP tại Việt Nam trao giải cho đại diện Công ty Cổ phần SMARTGIFT SOLUTION, ông Bùi Quang Tân – Giám đốc công ty.

4 đơn vị giành giải thưởng cuộc thi Thiết kế ứng dụng (apps) quản lý rác thải nhựa trong ngành du lịch: Giải Nhất thuộc về Công ty Cổ phần SMARTGIFT SOLUTION. Giải Nhì thuộc về Công ty Cổ phần GMO Z.COM RUNSYSTEM. Giải Khuyến khích thuộc về Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Vĩnh Thắng và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Công Nghệ NETVN.

Trao giải cuộc thi Thiết kế ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong ngành du lịch
Ông Vũ Thế Bình – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao giải cho đại diện của Công ty Cổ phần GMO Z.COM RUNSYSTEM, bà Phan Thị Thu Ngân – Trưởng phòng Quan hệ Công chúng.

Giá trị của giải thưởng được trao cho đối tượng dự thi gồm: Giải nhất 40 triệu đồng; giải nhì 5 triệu đồng; giải khuyến khích 2 triệu đồng./.