Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang và sẽ triển khai nhiều dự án trọng điểm có nhu cầu đất làm vật liệu san lấp khoảng hơn 35 triệu m3 trong giai đoạn 2021- 2025 như: Dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh và cầu qua cửa Thuận An; Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Dự án Khu công nghiệp Phong Điền, các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ xây dựng khu công nghiệp Phong Điền.

Một điểm mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện, toàn tỉnh có 19 mỏ đất làm vật liệu san lấp đang hoạt động, với tổng diện tích 148,56 ha, tổng trữ lượng khai thác là gần 15 triệu m3; tổng công suất khai thác là hơn 4,7 triệu m3/năm. Qua rà soát, các mỏ có trữ lượng còn lại khoảng hơn 8 triệu m3 nhưng phân bố tại các địa phương không đồng đều.

Có 8 vị trí mỏ đã được cấp phép khai thác khoáng sản đi kèm là đất tầng phủ của khoáng sản chính với tổng công suất đất san lấp hàng năm khoảng hơn 550.000 m3, tuy nhiên thời hạn không dài, khối lượng đất phát sinh không cố định do việc bóc tầng phủ của mỏ theo hồ sơ thiết kế mỏ.

Với tất cả các điểm mỏ nêu trên, hiện khả năng cung cấp đất làm vật liệu san lấp hiện nay trên địa bàn tỉnh là 5,2 triệu m3/năm chưa đáp ứng đủ nhu cầu về đất làm vật liệu san lấp để phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh.

Từ thực tế đó, UBND tỉnh cho rằng, việc bổ sung quy hoạch 4 khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại huyện Phong Điền và thị xã Hương Thủy với tổng diện tích 203,28 ha vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại núi Động Đá, xã Phong Mỹ và xã Phong Thu (huyện Phong Điền), rộng 24,6 ha; khu vực xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) rộng 36 ha; khu vực xã Phú Sơn và phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) rộng 88,1 ha; khu vực xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) rộng 48,6 ha.